Kongen av løgn-svada, Jonas Gahr Støre

Av Dan Odfjell. 
 
Han kneler nå for allslags løgn i desperate anstrengelser for å bli statsminister til høsten, og han misbruker grovt omstendighetene og lyver om Anders Behring Breivik og 22-juli tragedien som «symptomatisk» høyreekstremisme. Først litt informasjon om ABB, født av Arbeiderparti foreldre, mor Wenche Behring som var medlem av Aps kvinnegruppe (angivelig kjent som en skikkelig rødstrømpe) og faren, Jens David Breivik, som fikk nok allerede etter ett års ekteskap i 1979 da sønnen Anders knapt var fylt ett år. 

Faren var medlem av AUF og Ap og ansatt i UD fra 1965 til 1996 som karriere-diplomat. Sønnen opplevde angivelig sommer etter sommer at faren kom hjem til Norge fra ulike storbyer ute i verden og reiste rett på Utøya uten å ta kontakt med sin sønn i Oslo. Ikke så rart om ABB utviklet seg til en tikkende bombe med en slik oppvekst. Og som voksen ble han heller ikke estimert av makten som dominerte, nemlig Ap. Dette best forklarer både angrepet på regjeringskvartalet og på Utøya. Så «et endelig oppgjør» med ABBs såkalte «tankegods» er for Jonas som å vekke en sovende bjørn når overhodet ingen på norsk høyreside sympatiserer med «terroristen» som best beskrives med paranoid schizofreni. Jonas' løgn om høyre-ekstremisme reflekterer partiets strategi om at angrep og løgn er beste forsvar i visshet om at riksmediene tildekker for Ap.. Det har vi sett fra første stund av. Myten om Eskil Pedersen som en «helt» var for å redde partiets eget skinn, ikke stakkars Pedersen. Jeg punkterte den falskheten gjennom mitt berømte innlegg i BT 16/5/12 som gikk land og strand rundt. 

I mellom-tiden har Peder Jensen, alias Fjordman, skrevet boken «Vitne til vanvidd», som beskriver i detalj Aps løgner, ved å sette ABB historien på hodet for å forhindre et av deres egne «barn» skulle bli forstått som den reelle store, den største «terroristen» i etterkrigs-Norge. Forrige uke forklarte Peder Jensen seg igjen om omstendighetene under overskriften «Hvilke deler av Breiviks tankegods skal man ta avstand fra?» og tilbakeviste nok en gang seg selv som bakmann for ABB. Jensen ble nemlig av Ap hensynsløst slik konstruert som deres, ja deres eneste anviste «lynavleder» etter hele 10 år. Fordi en annen enn dem selv måtte få ansvar for udåden. Men disse løgn-anstrengelser ser folk flest heldigvis nå tvers igjennom.  
 
Men se, de statssubsidierte mediene forsøker skamløst å redde Jonas, deres statsminister-kandidat. I realiteten gir de Jonas nådestøtet ved løgn-fortsettelsen og ved slik å vise sin sanne natur. Plutselig beklages 10 års tidligere rapportert sannhet om hva som skjedde under flukten fra Utøya. Overskriften på Resett 23/7/21 var: "Fortalte nøyaktig hva som skjedde ombord i MS Thorbjørn - nå beklager Aftenposten" Altså, et nytt riksmedie-forsøk på å redde kampanjen til Jonas, og for å lure velgerne til å stemme Ap. Mens sannhet om terror i etterkrigs-tiden er den stikk motsatte - den har venstresiden overveldende stått for. Les Arnt Folgerø på document.no kronikk 31/7/21: «Ap's manglende oppgjør med venstreekstremismen». Dette, som vanlig fra Folgerø, var en solid oppsummering. Den setter realitetene grundig på plass. Bare så synd at løgn-pressen ikke vil trykke en slik opp-klarende sannhet. Den setter nemlig dem selv grundig på plass. Og til stor skam for Støre.

Jeg referer generelt til Peder Jensens anførsler om ABB historien og påpeker her at før rettsaken begynte grep Jens Stoltenberg uregelrett inn ved å uttrykke på norsk TV at ABB burde dømmes «som tilregnelig», en kritikkverdig «føring» som rettens dommer Wenche Elisabeth Arntsen må ha notert seg. Hun «ga etter» for sterkt press fra mediene og deler av det politiske miljøet om ny rettspsykiatrisk vurdering på tvers av den første som erklærte ABB som paranoisk schizofren. «Arntsen ignorerte systematisk alle tegn på sinnssykdom i sin august 2012 dom og erklærte Breivik som tilregnelig. Hun hadde avgjørende betydning for at landets maktelite fikk det som de ville ha det». Arntzen ble utnevnt til Norges Høyesterett under to år senere. 

Fra fengselet fortsatte ABB med brev og annet og bar sterkt preg av psykiatri og fikk angivelig dårlig behandling. Selv som ikke-kristen sa ABB: Jesus hadde det mye lettere enn meg fordi han hang bare tre dager på korset, mens han selv blir torturert hver dag i årevis.
 
Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

Kommentarer