Om kirkelig dialog med ondskapen i dagens verden

Av Dan Odfjell. 

Skal du forstå realitetene hva angår islam, er det svært enkelt blitt. Ved bare å referere til ideologiens originalversjon som seg så beskjemmede og grusomt har vist seg i Afghanistan i disse dager. Les også dr. Michal Rachel Suissa på SMAs hjemmeside og du blir kort opplyst om «dialogen» som skjer i Norge, med myndigheter feigt seg tildekkende eller oss lyvende mht fakta. Og oss mest skuffende med den norske kirken stilltiende på fiendens lag. Snakk om overløpere i fortielse. Suissa kallet sitt innlegg «Dialog med ondskapen», og det var meget beskrivende. Hun sloss som alltid og godt mot antisemittisme. 
 
Og KrF, som regjeringsparti, har knapt turt å stå opp for de kristne, hverken i Norge eller annetsteds. Heller ikke valgte de Islam omtalt på sitt Oslo Symposium nylig. Det kom overhodet ikke opp som et eget tema på det nylige avholdte Symposiet, hvor partilederen fremmet KrF og seg selv som vanlig. Men sikkert bevisst ble Islam ikke omtalt grunnet politisk berøringsangst. Realitetene og problemer rundt innvandringen kan knapt omtales, "Verboten" som okkupasjons tyskerne sa det. Selv om Islam er blitt vårt lands største samfunnsproblem. Jeg har ikke hørt alle talene fra Symposiet, flere var gode, men jeg betviler deltagerne turde å ødelegge «fest»-stemningen. For nå er det jo valg..
 
Talene fra de ca 30 deltagerne kan avlyttes på Norge Idag. Den mest kraftfulle og beste, etter min ringe mening, kom fra alvorlige Erik Selle, som partileder for PDK. Han var nesten alene i «løvenes hule» hvor han ble omtalt som den «lille tigeren» av KrF-folket. Vel, slik ble hans modige valg-tilstedeværelse litt nedlatende anerkjent. KrF stilte selv med minst fem talere. Sikkert blant annet for å forhindre at Selle og PDF oppnådde «for mange» stemmer opp mot det nå nær desperate KrF. Som nok en gang sloss for et liv over sperregrensen. La dem ta en tenke pause i en lavere divisjon før nytt opprykk. Ikke umulig med rett leder.
 
Med en nylig gallup som beskrev KrF «minst likt» blant samtlige stortingspartier tyder det dessverre på at folk flest har fått nok av tamme ord og lite handling. Men at KrF sloss for stemmer, det kan ingen fornekte og fortenke dem i, bare at KrF for mange med meg er feilt parti til å representere fremtidig sann, konservativ, bibeltro kristendom. Iallfall med dagens topp-ledelse. Den synes opptatt av ministertaburetter og jordisk heller enn himmelsk makt. Partiets akselererte nedgang startet med svulstige Kjell Magne Bondevik, han som senere har fremmet den likesinnede Knut Arild Hareide til partiets ledelse. Ja, i Norge heter det faktisk - og ikke for å være ufin - at krake søker make. 
 
Kristne, jeg oppmuntrer alle og alle dem dere kjenner, til denne gang å stemme PDK; jeg ser det som et langt sikrere, rent og reelt, kristent, og konservativt politisk alternativ ved dette viktige veiskillet. Hør knapt på KrF taktisk skrytende og argumenterende for seg selv. Hold heller stø kurs for forandring og en alternativ kjørebane - for en lengre og bedre fremtid. En seier tuftet på et sviktende, omtrentlig grunnlag har ingen fremtid. PDK har for øvrig dette valgets aller beste partiprogram. Men uansett program, det er kvaliteten og ureddheten til partilederne som er viktigst i et lengre perspektiv, ikke konformitet. Og menneskelig nøkternhet og erfaring fra livets harde skole teller for meg minst det dobbelte av alt annet.  
 
Norge trenger dere, vi trenger hverandre for å skape en lysere fremtid enn det vårt naboland nå har demonstrert av uregjerlighet. Stakkers Sverige, men sannhet må frem. I en økende og nå global åndskamp, i en hensynsløs og korrupt verden, ja som tillater krig - og hvor rett er blitt galt, og galt tydeligvis og helt uforståelig er blitt rett. La oss fornekte alt dette og enkelt fremme fred og god gammel norsk kultur, ikke fremmed ukultur.

Dette innlegget burde samtidig vært publisert i avisen Norge Idag, som jeg støtter for dens konservative redaktør Finn Jarle Sæle. Men mange, selv noen innen avisens egen redaksjon, synes feilaktig å betrakte avisen som et KrFs medlemsblad... For å frata eventuelle slike «loddet» av å måtte skuffe «sine egne» la oss derfor lese innlegget her først. Om ukeavisen vil trykke det til neste uke kan det ennå nå ut til godtfolket før valgdagen..

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

Kommentarer