Høyesterett avskaffet abortloven i USA

Innsendt av Olav H. Kydland. 

En stor begivenhet fant sted i USA den 24. juni 2022. Da ble nemlig Roe versus Wade fra 1973 opphevet. (Denne loven som har gitt amerikanske kvinner rett til selvbestemt abort, ble opphevet av USAs høyesterett den 24. juni). Over 60 millioner foster har i disse årene blitt abortert, drept. Det er et folkemord mot de ufødte, sier Franklin Graham.

Det som skjedde 24. juni var til stor glede for abortmotstanderne, pro- life-bevegelsen. Etter mange år med kamp og bønn til Herren fikk de nå oppleve at denne dødsloven ble avskaffet.

På venstresiden førte imidlertid vedtaket til sinne, frustrasjon og opprørstrang. To liberale skuespillere kalte republikkanerne, kristne og høyesterettsdommere for «Taliban».

Sinte og fanatiske abortforkjempere har erklært krig mot Høyesterett, kirker og pro-life bevegelsen. Både fredelige og voldelige demonstrasjoner har funnet sted i  mange byer i USA.

President Biden har kritisert Høyesterett i sterke ordlag. Også visepresidenten og lederen i Reprsentanenes hus, Nancy Pelosi, har refset Høyesterett for avgjørelsen sammen med mange representanter for demokratene både sentralt og lokalt.

Det karakteristiske med venstresiden er at de ikke bruker betegnelsen abort, men en taler om reproduktive lover. Dette begrepet kamuflerer at det handler om å ta liv.

Franklin Graham uttalte at han var svært takknemlig for Høyesteretts avgjørelse. Han uttrykte også takknemlighet til tidligere president Trump og visepresident Pence for nomineringen av konservative dommere til Høyesterett. (Neon Nettle 26. juni 2022).

Den amerikanske teologen, Bill Muehlenberg, som er bosatt i Australia, skriver på sin nettside Culture Watch, at dette hadde ikke skjedd hvis det ikke var for  Donald Trump ble den 45. presidenten i USA. Hans utnevnelse av tre pro-life dommere (og hundrevis av konservative underdommere) gjorde hele forskjellen. Videre sier Muehlenberg med Roe abortert, vil Trump gå inn i historien som USAs mest livsvennlige president. «Gud tok avgjørelsen», sa Trump da han ble spurt om han spilte en rolle i avgjørelsen sammen med de tre konservative Høyesteretts dommerene som han hadde utnevnt.

Det er helt sikkert at det er Herren som står bak det som har skjedd. Han brukte en kontroversiell president med flere feiltrinn i livet og som er blitt kritisert og latterliggjort i hele verden Men han var villig til å nominere konservative dommere til Høyesterett. De ble godkjent selv om demokratene brukte alle metoder for å forhindre det.
At dette skjedde, er nok svar på bønn fra mange som nå gleder seg og takker Herren for Høyesteretts avgjørelse.

Men nå er det den enkelte stat som skal avgjøre om staten skal tillate abort eller ikke. Flere stater vil nok tillate abort, sier Graham, men det er et skritt i riktig retning.

Det har også vært underlig å høre reaksjoner fra poitikere i Norge og Europa på Høyesteretts avgjørelse. De aller fleste er negative. 

I Norge har blant andre tidligere statsminister, nåværende statsminister og kultur- og likestillingsminister kommet med negative karakteristikker over avgjørelsen. Det ser ut for at de er mer opptatt av Pride-ideologien enn fosterets menneskeverd og livsrett.

Alle som har tatt imot frelsen i Jesus Kristus og har Guds ord kjær, har grunn til å glede seg. Tenk det mektige USA har gitt fostrene egenverdi og livsrett, mens store deler av verden lar barna ofres på Ba'als alter.

Vi ønsker å la oss lede av Guds ord, og det lærer oss at abort eller fosterdrap er brudd på det 5. bud: ”Du skal ikke slå i hjel!” Livet begynner med befruktningen. Derfor har fosteret menneskeverd og en uendelig verdi. Livet er ukrenkelig. 

Vi oppfordrer våre lesere til å lese Salme 139,13-16 hvor David priser Skaperen. Her ser vi hvordan salmisten ved Guds Ånds inspirasjon forteller hvordan Gud har dannet et foster i mors liv og hvor vakkert det utvikler seg. Det er skapt i Guds bilde til gutt eller jente for å utvikle seg i morsliv, å bli født til denne jord og til å leve i samfunnet med Den treenige Gud. 

Job sier: ”Dine hender har dannet meg og skapt meg, helt og i alle deler, ….!” (Job 10,8, se også Job 10,11; 31,15; Sal 22,11; 119,73; Jes 49,1!)

Hva kan så vi gjøre for barnet i mors liv?  Vi kan tale og skrive om hva Guds ord sier om fosteret. Vi kan peke på at fosterdrap er brudd på Guds hellige bud. Hans Erik Nissen skriver i sin andaktsbok ”Ett er nødvendig”: «Mange går evig fortapt, fordi de ikke ville adlyde Gud. Å ringakte Guds bud er det samme som å ringakte Gud selv. Guds bud er Guds vilje, og den kan en kristen ikke bare følge når han finner budet rimelig. Guds bud er ikke bare forslag, men Guds levende ord. Er ikke loven alvor for deg, er ikke nåden det heller.”

Hvem våger å ringeakte Guds bud og dermed ringeakte Gud selv? Ingen sann kristen kan akseptere fosterdrap (uten visse unntak), for det er å ringeakte Gud.

La oss takke Herren for Høyesteretts avgjørelse i USA og be om at den avgjørelsen kan få betydning for Norge også.

Olav H. Kydland
Eivind Gjerde
Gunnar Holth

Kommentarer