De som står bak og trekker i trådene

Av Lone Wolf. 

Det er jødene som står bak og kontrollerer NATO og USA, og også Russland og kina samt de fleste andre land av betydning i verden.

Jødene står også bak den muslimske invasjonen av Europa og USA, samt covid-bløffen.

Krigen i jugoslavia var en krig som ble ført på egne av Israel.
 
Jødene skjuler seg bak Nato og de landene de kontrollerer, samt kjente organisasjoner som FN, WEF og EU, frimurere, jesuitter, den katolske kirke osv.

De såkalte muslimske terroristene er for det meste fra Israel, Frankrike, USA og England.
 
Det er i hovedsak jødiske bankeiere i USA som finansierer begge sider i krigen, så å si at det er Wall Street er ikke direkte feil, for det er i hovedsak der de holder til.
 
Jødene har en egen profeti i talmud, der de har "profetert" at de skal få verdensherredømme, og at "edom" skal bli utryddet, Dvs i deres hode, hvite mennesker, og da spesielt europeere men også slavere.
 
Denne "profetien" har de selvsagt skrevet selv, og de sørger også for at den blir oppfylt ved å bruke de landene de ideologiene og de politikerne kontrollerer.
 
De som kaller seg for jøder i dag er falske jøder som nevnt i revelation
 
Revelation 2:9
I know thy works, and tribulation, and poverty, (but thou art rich) and I know the blasphemy of them which say they are Jews, and are not, but are the synagogue of Satan.
 
Disse jødene ikke i slekt med Israels stammer. De fleste er khazarer, og det er også noen sephardiske jøder som er etterkommere av de folkeslagene som babylonerne førte inn i landet da de førte judah og benjamin stamme i fangenskap i babylon. Det er også noen som har konvertert til jødedommen senere blant de som kaller seg for jøder, feks Donald Trumps datter.
 
Det er ingen av juda eller benjamin stamme blant dem som kaller seg for jøder i dag, Juda og benjamin stammer utvandret samme vei som de andre Israels stammer, dvs  til Europa.


Profetiene i revelation handler om hva de falske jødene og deres lakeier vil gjøre i endetiden, for de vet hvem de er, og de vet også at vi er Israels stammer.

Vi er nå i endetidens siste dager, og tredje verdenskrig er begynnelsen på "the end game"

Kommentarer