Legedom i Hans sår!

Av Einar Kristoffersen. 

Ved Hans sår har vi fått legedom. Jes 53:5

Hva tror du skal lege deg?

Om du kunne svare helt spontant, og ut fra hva du egentlig lever i - hva tror du svaret ville bli da?

Kan hende vil du også i dag få se, at du trenger til å fly fra ditt eget til Herrens ord! For det lar det ikke herske noen tvil om hvor legedommen er gitt oss - nemlig i Hans sår!

Stans nå opp for dette, at i denne tekstens vi er også du - ja, nettopp du, inkludert! Der har altså Gud selv gitt deg legedom! Og så går vel gjerne du så ofte og leter etter det andre steder - i dine gjerninger, i dine frukter, i ditt kristenliv overhodet.

Hvor mange ganger har du stilt det spørsmål der inne i hjertets dyp, der du står alene overfor Herren: Kan jeg være en kristen, slik som jeg er?

Kanskje må du svare: Utallige ganger!

Men hører du ikke ditt eget spørsmål! «- slik som jeg er?» Det er da ikke dit Guds ord fører deg, for å finne svaret! Men hør hva det peker på for deg her i teksten vår: «Ved Hans sår!»

Ikke ved deg - nei, ikke ved deg, men ved Ham, sier Ordet! Og enda mer: Vi har fått legedom, står det! Les og se du også nå, og gled deg over Hans frelse!

Kommentarer