Putin er ikke alene Ukraine-krigen skyldig, langt der ifra.

Av Dan Odfjell. 
 
Men det tildekkes gjennom en kompakt og koordinert vestlig krigspropaganda-kampanje med Vladimir Putin-sverting. Den kommer fra, og nå i en mer krigersk form, fra USAs Biden-regime og dets sterkt dirigerte «Nato-puddel» som for lengst er forandret fra starten i 1949, etter den andre verdenskrigen. Da den begynte som en forsvarsorganisasjon, men er etter hvert blitt til et regime-skifte-instrument for USA. I et fremtidig, retrospektivt perspektiv tror jeg Putin vil bli sett på mer som en Russland-forsvarer enn som en irrasjonell Ukraina-angriper. At Putin ikke vil at Russland skal bli likt et overfladisk «Woke- og Coke-» preget vestlig land, kan han knapt kritiseres for, men sikkert mye annet - dog tvilsomt verre lenger slik Vesten selv er blitt - i ferd med å ødelegge seg selv gjennom ekstrem liberalisme. Skulle jeg på Norges vegne velge mellom Putin og Biden som norsk statsminister, ville jeg langt foretrukket den logiske og konservative Putin enn den useriøse, dekadente lettvekteren og pratmakeren Joe Biden. Også fordi sistnevnte både er globalist og sosialist.
 
Konflikten i Ukraina begynte ikke i år, den begynte i 2014 og før. Og Nato, til tross for tidligere amerikanske forsikringer, har stadig presset seg østover og nå nær omringet Russland med sine missiler. Vladimir Putin er ikke annerledes enn John F. Kennedy, som i 1962 truet med atomkrig om russiske missiler ble utplassert på Kuba, altså rett utfor kysten av Florida, en sterkt provoserende handling definert den gang som innenfor USAs røde sikkerhetslinje. Nå er det motsatt, det er USA som provoserer, ja verre: I 2014 installerte USA et antirussisk marionettregime i Ukraina og hadde, allerede før den tid infiltrert dette korrupte landet med sine agenter på bakken. Slik har USA eglet på seg Russland lenge og unødvendig med sine seneste og skjulte geopolitiske hensikter som gikk ut på, min påstand, å hindre Europa og Russland fra å  «finne» hverandre.. For det ville sterkt svekke USAs imperialistiske bevegelsesmuligheter. 
 
Jeg mener dette siste poenget er denne ukrainsk-amerikanske stedfortrederkrigens selveste begrunnelse. Tyskland var igjen blitt for dominerende og overmodig i sitt EU lebensraum (etter Brexit) og ville ikke lytte, ja, de direkte lo av Donald Trumps advarsel om ikke å gjøre seg energiavhengig av Nato-alliansens tradisjonelle fiende. Og det må innrømmes, argumenter mot gassledningene under Østersjøen virket i seg selv fornuftig. Men siden tyskerne ikke ville lyde og samtidig at Tyskland og EU måtte holdes i folden, måtte Europa jekkes ned.. Hvordan? Ved å stå bak sabotasjen av gassledningene oppnådde USA to ting, Russland fikk reduserte inntekter og Europa en kald dyrtids vinter samt ødelagt industri og økonomi generelt. Vel, en i så fall kynisk handling fra Biden-regimet mot Europa som kan gå ned i historien som et rent  bakholdsangrep mot sine Nato allierte - og den vestlige verden lidende og vesentlig svekket.
 
Kina kan storlig glede seg, USA har skutt seg selv i foten og på mer enn en måte, for alle de europeerne som vil lide for denne dem «pålagte» krisetiden, vil bli anti-USA i sin forbitrelse. Kynismen i stormaktsspillet er demonstrert, og USA er knapt bedre enn Russland. Folk i Moskva og andre russiske storbyer kan dog spasere ute om kvelden, det er ikke mulig i New York og mange vestlige byer lenger. Ukraina er blitt et slaktoffer for USA´s imperialistiske anstrengelser tilsvarende som i Vietnam, Irak, Libya og Afghanistan. Den amerikanske våpenindustrien tjener gode penger, Norge også, som olje og gasseksportør, som imidlertid ikke kommer det norske folket til gode - med dagens merkelige Ap-regjering som uklokt ypper seg mot Russland.
 
Viktigere, krigen må avsluttes snarest om så Nato-landene må sette foten ned. Det kan de, Jens Stoltenberg.. Allerede har den franske presidenten Macron gjort det logisk og klart, han vil ikke ha en Nato atomkrig, at hans mandat er å beskytte den franske befolkningen. At dersom Russland bruker taktiske atomvåpen mot Ukraina, som ikke er et Nato land, vil han ikke trykke på den franske atomknappen. Neppe heller vil England gjøre det. Da er ballen tilbake på Biden-regimets banehalvdel og da med alle Russlands atommissiler rettet mot seg. For det er klart, Russland sloss for sin overlevelse med store deler av verden nå på sin side. Biden-regimet, ikke Ukraina, har kanskje noe «å tape» ved å tillate Volodymyr Zelensky for snarlig å inngå en våpenhvile avtale - før Russland stiller ennå strengere betingelser. For det er klart hvorfra Zelensky får og tar sine ordrer, nemlig USA.
 
Om tre uker skal mellomvalgene i USA avholdes. Disse har freden knapt tid til å vente på, selv om mye tyder på at det har vært strategien til USA-administrasjonen, nemlig å holde krigen lenge og kynisk gående. Ja, det har ryktes at Biden-regimet ville bruke krigen som grunn til å utsette eller avlyse valgene de nå ligger an til å tape.. I mellomtiden fortsetter krigen på bakken i Ukraina i sin fortsatte grufullhet. Snakk om kjekke karer de der borte i Washington. Måtte de bli stilt for krigsrett alle som en.
 
Dan Odfjell, Samfunnsdebattant 

Kommentarer