Åndens olje

Av Terje Berntzen

«Men hun svarte: Det er ikke flere kar. Da stanset oljen.» 
2. Kongebok 4,6.

Hun var i stor nød, enken. Gjelden var for henne ubetalelig. Men hun gikk troens vei og opplevde guddommelig utfrielse. Et troens ABC-eksempel på hvordan det skal fungere også i dag.

Enkens situasjon er et bilde på vår situasjon. Hennes sønner stod i fare for å bli solgt som treller. Hun stod i et ansvarsforhold både til Gud og overfor den kommende generasjon hennes sønner representerte. Profeten tilskyndet henne til å handle i tro til Gud.

I den situasjon enken var i, hadde det vært en fare for henne å bli opptatt med alt hun ikke hadde. Det ville ha virket handlingslammende. Men på profetens ord samlet hun sammen tomme kar. Og på profetens tilskyndelse begynte hun å bruke den lille oljen hun hadde. Det var hemmeligheten til å få mer. Den ene karet etter det andre ble fylt til randen. Oljen strømmet helt til det ikke var flere tomme kar. Da stanset den. Oljen var løsningen. Det ble utfrielse, glede og lovsang.

Vår tid er i stort behov av guddommelige under og kraftige gjerninger. Det går ikke med menneskelig kunnskap eller tradisjoner. Vi må adlyde profetordet: «Bli fylt av Ånden!»

Oljen er et bilde på Den Hellige Ånd. Den ble redningen for enken og hennes sønner. La oss ikke resignere overfor situasjonen, men heller gjøre som enken: La oss sette fram våre tomme «hjertekar». Gi den iboende Guds Ånd styreretten og livsretten i våre liv. Resultatet blir at karene fylles, og vi opplever som Jesus sa: «Hva som helst dere ber om i mitt navn, det vil jeg gjøre, forat Faderen skal bli herliggjort i Sønnen,» Joh. 14,13.

Da vil Ånden gjennom oss stadfeste Guds ord med tegn og undergjerninger, den oppvoksende slekt reddes og Jesu navn æres.

Kommentarer