Angrep på demokratiet?

Av Roger  Dyrøy. 

Det mangler ikke på ting å ta tak i. Personvern-forakt i Stavanger, pedopromotører i Ap mm. 

Men nå var det valgmanipulasjon i valglokalet her på Vestlandet. 

Selvsagt er Arbeiderpartiet desperat... Det er bare noen dager siden Dagbladet gikk ut å skrev at folk ikke måtte stemme på Norgesdemokratene. Nå opplever ND nærmest systematisk valgjuks flere steder, i beste fall manipulasjon.

Norgesdemokratene utsettes for sabotasje: I dag fikk vi beskjed om at tuklingen med stemmesedler ikke hadde skjedd dagen før, til tross for flere vitner.

Metode: Det lå andre stemmesedler både over og under de første stemmesedlene til Norgesdemokratene.

Kan noen svare på hvilken strafferamme man snakker om her?
Valgagitasjon eller forakt for demokratiet?

Vær på vakt: Viktig at folk sjekker hyllene og forteller om feil når det skjer. All form for dokumentasjon, vitner og utsagn er en form for dokumentasjon.

Under følger en tilbakemelding fra valgansvarlig, som jeg fikk da jeg kom med en forespørsel om forbedring av demokratiet. Noe jeg tenkte ville bli oppfattet som en bra ting, men svaret var nærmest en anklage om at budbringeren ikke måtte begå "valgagitasjon". Og oppfølgeren etter hendelesn i valglokalet var ikke stort bedre. God blanding med svada og "Vi forholder og til myndighetene..." 

Godt valg! 

Med vennlig hilsen
Roger Dyrøy i Folkestyret 

- - -

Svar på etterlysning av partiprogram i vallokala

Hei igjen Roger!

På Valgdirektoratet sine sider finn du slik informasjon om valagitasjon:

https://www.valg.no/om-valg/valggjennomforing/lover-og-regler/valgagitasjon/

Valagitasjon er ikkje straffbart. Dei som driv valagitasjon vil valmedarbeidarane bli vist vekk.

Forbetring av demokratiet kan vera så mangt. Kommunen føl regelverket som kjem frå styresmaktene. Endringar må såleis koma derfrå.

Lukke til med siste del av valkampen.

Vennleg helsing
Beate Hetlevik
Valansvarleg
+47 56 16 16 39 | +47 472 93 144
www.oygarden.kommune.no

Kommentarer