Anniken Huitfelds tåpelige løgner og bortforklaringer henger ikke på greip

Utenriskminister Anniken Huitfeldt.
Foto: Rodrigo Freitas / NTB
Av Amund Garfors. 

Det er dypt forstemmende å observere at Statsminister Gahr Støre holder sin hånd over denne løgneren, Utenriksminister Anniken Huitfeldt som lyver så det renner av henne, i stedet for å sparke henne like fort som han fikk Ola Borten Moe bort. Men det har vel noe med kulturen i Ap å gjøre, der disse fjolsene og suprløgnerne  som er hentet inn fra broilerfabrikken på Utøya?

Og vi som så Dagsrevyen i går kveld (6.sept.) vi unngikk ikke å se en meget alvorlig og den tidligere Økokrim-leder Erling Grimstad, som mente det hadde gått dyktig fort i svingene både hos Økokrim og Riksadvokaten som skulle se på denne alvorlige saken.  Og som de var så altfor snar til å legge bort. Men etter massiv kritikk så tør de ikke lenger å beskytte dette korrupte systemet som AP er blitt en del av. Og der Anniken Huitfeldt har tatt den ene spanske etter den andre.  Og der også Erling Grimstad som ikke akkurat er noen amatør innafor det å følge organisert kriminalitet, reagerer på og ikke minst fremgangsmåtyeen til nåværende leder av Økokrim Pål Lænseth (AP) . Der Lønseth erklærer seg som inhabil og velger å legge saken død. Der Grimstad ikke kan begripe at de tok en slik hastig avgjørelse, og om de IKKE skulle starte etterforskning av en slik meget alvorlig sak som neppe vil tåle dagens lys, dersom sannheten kommer fram.

At Norge er et gjennomkorrupt land det får vi i alle fall nå bekreftet, en påstand som overhode ikke lenger kan bortforklares. Og vi ser jo nå at Eva Joly som en gang ble hentet inn for å rydde opp i landets korrupsjon fikk rett. For hun påpekte den gangen at Norge var et gjennomkorrupt land, der hun var snar til å trekke seg tilbake, der hun uttalte, at et demokratisk land kan ikke fungere dersom folket skal leve i tvil om regjeringsmedlemmer handler i nasjonens interesse, eller i sin egen families interesse.

Eller kanskje skal vi gå litt inn i Bibelen og sitere Matteus 12:25, og hvor det tydelig står klart hva Jesus visste om disse fariseerne og sa til dem: "Hvert rike som kommer i strid med seg selv, blir lagt øde, og en by eller et hus som kommer i strid med seg selv, kan ikke bli stående"!  Og da er det fort å tenke på Oslo som virkelig er en by som er i strid med seg seg selv, der importen av stemmekveg fra muslimske land, trolig vil føre til at Raymond fortsetter på dødelige spiral for hovedstaden.  Ja der dette huset (Stortinget) ligger og som ganske sikkert vil falle når de fremmede er blitt mange nok. Der Ap også er de ansvarlige for denne utskiftingen av folket, og der Anniken Huitfeldt har sagt at innvandring, det skal vi få om vi liker det eller ikke...

Ja det viser seg mer og mer at denne utenriksministeren som jeg håper sitter på avskjed, hun føyer seg inn  rekken av AP-statsråder som har Pinoccio som sitt forbilde. Anniken Huitfeldt har overlevd mannens innsidehandel med aksjer som han daytradet med, fordi hun ble trodd på sine løgner av en annen løgner som igjen lyver både på inn og utpust, nemlig Statsminister Gahr Støre som er hennes sjef. Og nå har Huitfeldt løyet så mye, der sannheten ikke tåles å bli sagt, at andre må nå dermed fortelle sannheten. Og den sannheten er så tung å høre, at det ville komme til å felle henne!

Nei Huitfeldt har ingen tillit, og hun MÅ gå av! For landet vårt kan ikke sitte med en utenriksminister uten den minste tillit! Spørsmålet er bare når hun presses til å gå av. Gahr Støre sin plan og opplegg er ganske åpenbart, der det nok vil gjøre minst skade å vente til etter valget, da også dette er et skittent politisk spill. Men jeg tror Støre tapte stort på denne grove feilen, der han ikke akkurat er den kvasseste kniven i skoffa. Noe heller ikke Huitfeldt er. Men de har i alle fall klart å fått AP ned på 10% i Kr.sand. Og det må man virkelig ta av seg hatten for! Ja Nemesis han er ikke å spøke med. For alle vet vi at troverdighet er et fremmedord i AP. Og slike "elite"-politikere som har klatret til topps uten tillit fra folket, der de bruker løgn til å nå toppen i alle sammenhenger er som jin og yang. Politikere som Gahr Støre, Erna Solberg,  Trettebergstuen, Huitfeldt og hele denne harangen av broilere, dersom man kan kalle politikk for et yrke, det er vel den eneste yrkesgruppen  hvor  det er fullt akseptabelt å lyge?

Vi har ikke glemt Huitfeldts sinnssyke påfunn og ide om å forsøke å snakke fornuft med islamist-gjengen fra Taliban som fikk kongelig mottakelse i Oslo og ble hentet hit i privatfly og innlosjert på hovedstadens dyreste hotell. Når hun er så forelsket og forhekset av slik ondskap, da viser hun igjen at hun er fullstendig blottet for sunn fornuft og burde heller jobbet som deres talsperson og lobbyist i Stortinget.

Jeg henstiller til Anniken Huitfeldt at hun bare begynner å rydde pulten sin, leverer nøklene, sier farvel til Gahr Støre og går av! Selv om partiboka til AP er som teflon mot straffereaksjoner, så må likevel norsk lov følges!  Kameraderi, samrøre og spisse albuer preger de fleste partier, men i AP er dette sterkere enn kjønnsdrifta. Kanskje hele AP-ledelsen må gå? I alle fall seinest i 2025!

Ankenes, 7.sepember 2023.
 
Amund Garfors

Suspendert medlem av Norgesdemokratene

Nordland.
 

Kommentarer