Er det noen vits i å stemme?

Av Amund Garfors. 

Undertegnede begynner å innse at Norge er en nasjon som går mot fullt havari. Særlig dette opptrinnet av utenlandsk pøbel som slo til i Bergen fredags kveld var nok for meg til å konkludere om at dette landet trolig har sett sine beste dager. Der man bare sitter igjen med en følelse av sorg, redsel og vemodighet. Der jeg ikke kan fri meg fra å tenke på vårt naboland Sverige, som en gang eksisterte. Men som nå er overtatt av fremmede. Og der kriminaliteten og voldtekter er himmelhøyt. Der verken myndigheter eller media tør å fortelle hvor galt det er blitt i det landet.

Og det sørgelige er, at dersom det ikke skjer noe svært annerledes i den politiske styringa i Norge, så vil også vårt eget land gå rett i hundene, på nøyaktig samme måte, som Sverige. Ja der bombene går av, håndgranatene suser gjennom lufta, eksplosjoner i leiligheter og der man kan bli skutt tilfeldig på gata. Dersom vi skal unngå et kommende havari på hele nasjonen og reddes fra å gå til bunns, da må vi ha en 180 graders dreining i politikken. Diverse internasjonale avtaler som er underskrevet i fylla, de må sies opp og vi må befri oss fra EUs knugende jerngrep. Den innvandrede del av befolkningen, fortrinnsvis muslimer, må reduseres til et kontrollerbart minimum!

Vestlig innvandringspolitkk er dessverre preget av woke, føleri, hysteri og manglende evne til å stå opp for våre egne verdier, ikke minst vår kultur og vår kristne tro som skal tråkkes ned i dritten. Snarere er venstresidens kulturmarxister opptatte av at hvite mennesker skal få lov til å bøte for kolonitid, holocaust og slavehandel. Siden vi er skyld i alt som er galt, må vi kompensere ved å underkaste oss de fremmede. Og sosialistene har vært de førende i dette selvhatet. Det mest frustrerende for en nordmann er politikernes og medienes gjennomførte svada om Norge som humanitær stormakt, der de faktiske konsekvensene for vår velferdsstat helt ignoreres. Og der de eldre oversees og må klare seg sjøl til de dør. FY FOR EI SKAM!

Innvandring av fremmede fra MENA-land og andre som kommer hit for å leve på NAVs høye tariffer, ja som ikke er i stand til å forsørge seg selv og store barneflokker må bare stoppes totalt! Dersom ikke, så vil vi få et totalt samfunnskollaps i dette landet, og som for tiden styres av udugelige mennesker. Noen år til med disse juksemakerne og løgnerne, så vil samfunnet gå helt i oppløsning - og med all den jævelskap det innebærer. Muslimer som rømmer fra sine vanstyrte land, må forsørges i sine nærområder. Det må også bli slutt på dette politiske klima-hysteriet som er satt i gang av noen dårer som enda ikke har forstått at det er sola som styrer det hele. Ja, edruelighet på dette området må gjeninnføres!

Vi må bytte ut illojale, uansvarlige og udugelige politikere med nye og ansvarlige politikere som respekterer Grunnloven, statsforvaltningen, vår norske og vestlige verdi- og kulturarv. Der vi genuint, kompromissløs og konsekvent jobber til det beste for nasjonen Norge, det norske folk og næringsliv.

Og der vi kan begynne utskiftingen nå ved kommune- og fylkestingsvalget den 11.september! Og fortsette den jobben ved Stortingsvalget i 2025!

GODT VALG!

Ankenes, 4.september 2023

Amund Garfors

p.t. suspendert fra NORGESDEMOKRATENE.

Kommentarer