Et nytt menneske

Av Billy Graham

«Hva skal vi da si? Skal vi fortsette å synde, for at nåden kan bli enda større? Slett ikke! Vi som døde bort fra synden, hvordan kan vi fremdeles leve i den?» Rom 6:1-2

Profeten Esekiel sa: «Jeg vil gi dere et nytt hjerte og la dere få en ny ånd inne i dere.» (Esek 36:26). I Apostelgjerningene taler Peter om å angre sine synder og omvende seg. Paulus skriver i Romerbrevet om å være død, men å ha liv. (Rom 6:13). I Kolosserbrevet sier Paulus at «vi har lagt av det gamle menneske og dets gjerninger og kledd oss i det nye menneske, det som stadig fornyes etter sin skapers bilde og lærer ham å kjenne.» (3:9-10).

I Titus snakker han om «det bad som gjenføder og fornyer ved Den Hellige Ånd.» (3:5). Peter sa det var som å ta «del i den guddommelige natur.» (2 Pet 1:4). Johannes beskrev det som «å gå over fra døden til livet.» (Joh 5:24). I den engelske kirkes katekisme blir det omtalt som «å dø fra synden og bli rettferdiggjort gjennom en ny fødsel.»

Likeså forteller Bibelen oss at mennesket kan gjennomgå radikale åndelige og moralske forandringer som er forårsaket av Gud selv. Jesus snakket om Han som kommer «overfra». I Johannes tredje kapittel snakkes det om en ny fødsel som Gud gir mennesker når de overgir seg til Ham. Mennesket har ikke sæden til det nye livet i seg selv, den må komme fra Gud.

Sommerfugllarven kryper en dag opp i et tre hvor naturen svøper en kappe rundt den. Den legger seg til å sove og etter noen uker våkner den opp som en vakker sommerfugl. Slik kan mennesker som er - bekymret, mismodige, ulykkelige, plaget av dårlig samvittighet, styrt av sine lyster, bundet i egoisme, opprørske, kranglevorne, forvirrede, nedtrykt, utslåtte, neddopet av alkohol og medikamenter, og på flukt - komme til Kristus i tro og stå frem som nye skapninger. Dette høres både utrolig og umulig ut, men det er likevel det Bibelen forteller oss.

Føles det som om du er spunnet inn i et slikt puppehylster? Vend deg til Kristus og be Ham om å gi deg vakre vinger slik at du kan fly fra dine problemer og komme seirende ut av dem.

Kommentarer