Forstå Herrens vilje

Av Tom Erlandsen

«Vær ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje,» Efeserne 5,17.

Om vi ikke kommer inn i Guds hovedplan med vårt liv, blir det også vanskelig med livets mange detaljer. Jeg minnes et spørsmål fra kristendomsopplæringen i min hjemmemenighet, som brant seg fast hos meg: «Hvorfor skapte Gud mennesket?» Og svaret: «Gud skapte mennesket for at det skulle lære ham å kjenne, elske ham og tjene ham så lenge det lever, og siden leve med ham i evig salighet.» En nær slektning av meg ble en personlig kristen etter fylte 80 år. Da så han hvor uforstandig han hadde vært og utbrøt i vemodsfylt anger: «Å, at jeg i 80 år har lukket Gud ute fra mitt liv!»

Det er uendelig stort å tenke på at Gud har en individuell plan for hvert eneste menneskeliv. Gud gjør krav - rettmessig krav - på både eiendomsretten og styringsretten av vårt liv. Ikke for å herske over oss og gjøre oss ufrie, men han vil lede oss etter sin gode, vise plan. Gud er kjærlighet, og han vil oss bare godt. Ved sitt ord og Den Hellige Ånd vil han opplyse oss om sin vilje, så vi kan forstå og samarbeide med ham og ikke i uforstand opponere som trassige og uvillige barn.

«For det er Gud som virker i dere både å ville og å gjøre etter hans gode vilje,» Fil. 2,13. Paulus viser oss i Rom. 12,2 en sikker og trygg vei til å forstå Guds vilje: «Og la dere ikke lenger prege av den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til hans behag, det fullkomne.» Her gjelder det at vi ikke jager og stresser, men blir stille for Gud - lytter og lyder!

Når vi i «Fader Vår» ber «La din vilje skje på jorden som i himmelen», må vi stille vårt eget liv inn under denne bønnen og dens oppfyllelse. Ja, vi må med flid og iver søke å forstå hva Guds vilje er, og med villighet og glede si vårt «ja» til Gud og hans plan. Det er et gode å få leve i et velordnet samfunn med fornuftige bestemmelser og reguleringer. Men framfor alle ting er det høyeste gode å få være i Guds reguleringsplan med sitt korte jordliv. Tenk på hva et «ja» til Gud rommer for tid og evighet! Eller motsatt: et «nei» til Gud!

Kommentarer