Glatte livstidspolitikere må ut av Stortinget

Av Dan Odfjell. 

At de koster samfunnet store penger er det minste, de blokkerer for forandring mht den norske innavlspolitikken samt multikultur-politikken. Men se, Staten gir blaffen; den er tjent med ingen forandring, noe Øystein Steiro Sr indirekte belyste med innlegget på document.no 1/9/23: «På vei til Jernbanestasjonen».

Tar vi for eksempel de eritreiske opptøyer i Bergen nylig, står både Jonas Gahr Støre og Erna Solberg på anklagebenken for inkompetanse og/eller unnfallenhet spesielt mht innvandrerne fra Eritrea som urett fikk opphold i Norge. Disse består av to forskjellige grupper, de reelt forfulgte, de-asyl-fortjente og de andre, de som fortsett heier på Diktatoren i hjemlandet, og som de fra Norge fortsatt betaler skatt til for sin gjenværende families beskyttelse. Og de reiser fortsatt på ferie til hjemlandet, som de angivelig flyktet fra, de såkalte regimetro. Slik jeg har forstått det, disse to gruppene barket sammen i Bergen nylig.

I alt bor det nå ca 33.000 eritreere i Norge inkludert de mange som er født her med begge foreldre fra Eritrea.. De var null i 1970 men 18 i 1990, hvorav hele halvparten i dag har norsk statsborgerskap. Mellom gruppene er det stammekrig. Veksten er stor og tilsvarende kan forventes fra de andre afrikanske landene, som senere er ankommet hit, altså en eksponentiell vekst tilsvarende kurven som vist for Eritrea i artikkelen til Christian Skaug; under overskriften «Afrikanske stammekriger er kommet for å bli» på document.no 3/9/23. Dette er skremmende lesning og forklarer hvorfor elite-politikerne virkelig fortjener å sitte på anklagebenken, som globalistiske landsforrædere. De har ingen god sak, de har sett dette komme helt fra gærningen Gro Harlem Brundtlands tid, noe som til overmål er mer enn demonstrert fra Sverige nå beskrevet som nær en forstad til Beirut; Hans Rustad 3/9/23.

Jeg har tenkt meg hva ville jeg gjort om jeg plutselig kom i Jonas bukser, Ernas tør jeg ikke tenke på. Hva jeg er kommet til, jeg ville sagt opp politiker-karrieren og helst flyttet til et land langt borte. Men dersom de to vil redde sin respektive ære her, den eneste muligheten, er det med straks innvandringsstopp og generell innstramning juridisk og ellers. Det norske folket ønsker, med stort flertall, neppe å utskiftes av fremmede. De vil beskyttes og vil reversere utviklingen, ikke fordi vi er redd for eller hater fremmende, tvert imot, men fordi Norge er vårt land.. Men selvsagt må kriminelle frataes norsk pass og ellers straffes. Dem som under et nytt norsk innvandrings regime ikke lenger finner seg vel her, skal få reisepenger til dit de kom fra, og lykke på reisen. De politikerne som ikke kan stå oppreist for vårt eget lands trygge og nasjonale fremtid, må ut av Stortinget, de er diskvalifisert; Norge skal ikke et Sverige bli..

Selvsagt vil jeg av noen bli slaktet for umenneskelighet og hva som helst. Jeg spør, hva er mest umenneskelig, å ødelegge vårt land og for våre etterslekter, eller å være realistiske og få kontroll på utforkjøringen, den iallfall er umenneskelig, se til Sverige. Der blir neppe mange hvite som kan bo der etter hvert. Vi så nemlig hva som skjedde i Syd-Afrika, de hvite fant å måtte fraflytte sitt hjemland, etter å har bodd der i generasjoner, ja mye bygget landet opp. Nordmenn er generelt pragmatiske og lite rasistiske, kanskje nettopp fordi inntil Gro startet kjøret, var vi et homogent folkeslag med en kristen kultur. Det brydde ikke Gro seg om, selv om mange advarte henne, tydelig, helt fra Winston Churchills advarsel fra Aden i 1899 i en tale. Men Gro var sin sleipe, egen lykkes smed, «nullskatteytere skal vi ha vekk» sa hun høyt og tydelig, men så ble hun det selv i Sveits. Snakk om politiker dobbeltmoral, til etterligning..

En annen norsk karriere misere fra Gro var å lure oss indirekte inn i EU. Spørsmålet også her, hvordan få omeletten tilbake i eggene igjen? Jeg leste Siri Hermo sin artikkel 2/9/23 på document.no: «Å kalle en spade en spade» og måtte igjen tenke på den ulykksalige Gro som jeg ikke tillegger norsk ære, ikke i det hele tatt. Hermo var heller ikke nådig etter i 30 år å ha skjønt at ting skurrer mht politikken i Norge. Hun adresserte EØS-avtalen sist på 80-tallet, som ble skjebnesvanger for norsk råderett, og som Gro brukte til å lure oss inn i EU med. Folk flest bør forstå at det i realiteten er EU som nå bestemmer, uansett hvem vi stemmer på.. Etter 30 års indoktrinering sitter den godt - hvem ønsker å tro at våre folkevalgte ikke jobber for Norges befolkning? Men etter strømkrisen, takket være EU og oss fattig-gjorte, begynner det forhåpentlig nå å demre for folk. Det er på høy tid vi tar tilbake kontrollen politikerne ga fra oss i 1992 via Stortingets vedtak om EØS-avtalen. Meg bekjent er partiet Konservativt det eneste som kjemper for vår frigjørelse..

Siste nytt fra Sverige, dets tredje største by, Malmø, der er asylinnvandrerne allerede kommet til rent folkeflertall - og vi ser mht aldersgruppen 0 til 45 år har de sågar i flertall i alle de største svenske byene og mange mindre, som Sødertelje. Det betyr at i løpet av få år vil innvandrerne være i flertall i hele Sverige. Det forteller ikke NRK oss, bare hva det betyr er verdt å tenke over. Samt at våre norske politikere synes samme ulla, de tenker kun seg selv, ikke oss og vår etterslekt. Ikke å implementere en norsk innvandringsstopp skal vi sannelig holde både Jonas og Erna ansvarlige for, galskapen må stoppes og det umiddelbart.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

Kommentarer