Hva Gud har gjort for meg

Av C. H. Spurgeon

«Store ting har Herren gjort imot oss, vi ble glade.» Salme 126,3.

Enkelte kristne har en tilbøyelighet til å se mørkt på alle ting og til å feste seg mer ved hva de har gjennomgått enn ved hva Gud har gjort for dem. Spør du om deres oppfatning av kristenlivet, vil de begynne å snakke om sine stadige kamper, sin dype sorg, sin motgang og sine syndige tendenser, men den miskunnhet og hjelp Gud har gitt dem, går de svært lett hen over, hvis de i det hele tatt nevner den.

Et menneske med en sunn kristensjel vil imidlertid stå glad fram og si: «Jeg vil ikke snakke om meg selv, men derimot om hva Gud har gjort for meg. Han har trukket meg opp fra avgrunnen og stillet meg på en klippe. Han har lagt en ny sang i min munn.»

Det er nok sant at prøvelsene møter oss, men like så sant er det at vi blir hjulpet igjennom dem. Det er sant at vi har vår synd og våre fall og at vi sørger over dem, men det er like så sant at vi har en Frelser som har sonet vår synd og som frir oss fra syndens makt. «Store ting har Herren gjort imot oss, vi ble glade».

Kommentarer