Landssvik har blitt god butikk for forræderne

Av Amund Garfors. 

I dag innskrenker EØS-avtalen vårt skjøre demokrati og handlefrihet på stadig flere områder. Lokalt som sentralt. Over halvparten av sakene som avgjøres i kommuner og fylkeskommunene, berøres av EØS-avtalen. Jo større kommunene er, jo mer blir de overstyrt av EØS-reglene.

På de siste 30 år begynner jeg å forstå at ingen ting henger i hop lenger og alt skurrer.  Særlig  når det gjelder denne svikefulle politikken som vi blir utsatt for i dett landet, som å nå er blitt et lydrike under Brussel, Davos, New York (FN) og den farlige venstresiden i Washington.

Det er først når en undersøker sjøl at en begynner å skjønne at ting skurrer og at disse såkalte myndighetene lyver. For inntil man sjøl begynner å analysere og tenke, så ser man fort at det er helt andre krefter som styrer hele butikken. Det jeg leste om EØS-avtalen på slutten av 80-tallet og fram til i dag, så er faktisk alt av juss og lover forlatt, Der folk er lurt til å tro at alt er gulle godt, og der vi sjøl styrer landet. For dette er langt fra virkeligheten. Media har dessverre vært med på bedraget,  der svært viktige ting og sammenhenger utelates.

For 30 år siden da Gro Harlem Brundtland skrev under på denne svikefulle forordningen, da var det tydelig slik at det ikke skulle være noen diskusjon rundt denne selvmords-traktaten og de store konsekvenser i ettertid for Norges selvråderett.  Alt av folkeopplysning ble holdt vekk og som den fortsatt blir i dag, der vi tydelig ser konsekvensene av at EU har nå fått fullstendig hånd om alt i dette landet og som tar valgene på feil grunnlag. der folk flest ikke har fått med seg realitetene som er den at at EU bestemmer alt, uansett hvem folket velger å gi sin stemme til av partier som stort sett går i takt og der det ikke er den minste forskjell på politikken. Politikerne er kun blitt sandpåstrøere, papegøyer, komikere og dårlige skuespillere som utfører det som makta bak makta har bestemt!

Dessverre så har ikke den norske befolkningen vært såpass våken og bevisst, der de enda ikke har fått med seg at vår selvråderett forsvinner dag for dag. Og i takt med hvert eneste direktiv, forordning, pålegg, trussel og drittpakke som innføres i ly av denne forræderske avtalen. Og som denne lite intelligente men onde kjerringa og meget oppegående landsmorder, Gro H. Brundtland fikk oss inn i, gjennom bakdøra.

Og hva har alt dette ført til for landet vårt? Omtrent hele industrien er lagt ned, skipsfarten forsvunnet  og sjøfolka sparket i land. Det ble for dyrt å gi rederne noen millioner for å kunne ansette norske sjøfolk, mens AP og Høyre gjerne bruker 300 milliarder i året for å holde muslimene gående her i landet for å gresse og til ingen nytte. Likeså skal den norske velferdsstaten demonteres for oss nordmenn. Lønninger og pensjoner og kommunale tjenester skal senkes på nivå med shithole land og EU-land.  Alt skal snus opp ned grunnet denne motbydelige EØS-avtalen. Samtidig har nordmenn gitt fra seg råderetten over egen energi og underkastet seg EUs feilslåtte energipolitikk, der Norge nå har fått ordre om at vi skal ødelegge vår vakre natur, for at EU skal ha billig energi fra disse stygge vindmøllene som vi alle hater.

Husk: Valget den 11.september står mellom å være fri fra overformynderiet (som Brussel forsøker seg med på våre  kommuner), eller om vi skal være trell og slave under et system som vi trodde vi var ferdig med den 8.mai i 1945!

STEM NORGESDEMOKRATENE!

Ankenes 5.september 2023.

Amund Garfors

Suspendert medlem av Norgesdemokratene
Nordland.

Kommentarer