Levende i Ham!

Av Einar Kristoffersen

«Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud.» Kol 3:3

Hvem forventer seg vel noe av den som er død! Ikke noe menneske gjør det, men forstår som den selvfølgeligste ting, at den døde ikke lenger kan bidra med noe. Han eller hun er fratatt all evne, all styrke, all forstand og all vilje. En kan si at den døde er fritatt fra alle de oppgaver og plikter som det er naturlig å legge på mennesker i samfunnet. Det ville jo være absurd å kreve noe som helst av den døde, for da ikke å tale om, det samme som av den levende!

Men er vi like snare i vår forståelse av dette, hva vårt forhold til Gud angår? - At vi - som det jo sies oss like ut her i teksten - er døde!

Tror du da at Gud forlanger, og forventer seg noe av den som er død! Nei, det er nettopp saken - Han gjør ikke det!

Og det er jo nettopp hva den som er av sannheten opplever, når han forsøker å få dette som er dødt for Gud, levende - det blir nederlag på nederlag!

Nei - vitner Ordet - dette er dødt og lagt i grav med Kristus, og så har Han gitt oss et helt nytt liv i sin Sønn. - Et liv skjult med Kristus i Gud!

Hør det, som om det var for første gang: Det er i Kristus du er levende for Gud! - Og Hans liv er fullkomment!

Om dette synger Lina Sandell så fint i en av sine mest kjente sanger: «O Jesus Krist, forøk meg troen, Så jeg kan se min herlighet.»

Kommentarer