Når djevelen vil lære oss å lese Bibelen

Av George Johnsen

«Du skal åpne deres øyne, så de vender om fra mørke til lys, fra Satans makt til Gud -» Ap.gj. 26,18.

Den verdensberømte forfatter og professor C. S. Lewis, som gjennom sine bøker ble evangelist og sjelesørger for den engelsktalende verdens intellektuelle, skrev også en eiendommelig og sjokkerende liten bok som han kalte «The Screwtape Letters». Den kom også på norsk under tittelen: Når djevelen dypper pennen.

Poenget ved disse «brevene» er at Lewis gjennom dem vil avsløre for leserne hvordan kampen om sjelene tar seg ut fra djevelens hovedkvarter, hvorfra brevene sendes ut til hans medhjelpere. Og det strategiske hovedopplegg fra djevelens side går i alle situasjoner ut på å fortegne virkeligheten, fordreie Guds ord og ved list og ved løgn sette tingene fullstendig på hodet når Gud vil ha oss i tale.

Vi har et eksempel på denne djevelske strategi når det gjelder å lese og tolke de to hoveduttrykkene i vårt bibelord i dag.

Når djevelen vil lære mennesker - ikke minst unge mennesker - å lese dette ordet, får han dem til å lese det på denne måten: Vender du om, vil du gå fra lys til mørke, fra å kunne bestemme over ditt liv selv til å gi deg over til en Gud du ikke en gang kan vite eksisterer...

Denne demoniske måte å lese Bibelen på er velbrukt og velkjent i vide kretser. De er bare ikke klar over at det er et djevelsk trick som vår onde motstander benytter seg av når mennesker for alvor begynner å tenke på Gud og kanskje endog overveier å omvende seg. Da kjører han opp hele sitt artilleri:

- Du er da ikke sprø? Har du det ikke fint nå? Gøy, moro, fest! Nå er du din egen herre. Du bestemmer selv over ditt liv. Hva skal du med Gud, kirke, gamle koner, triste prekener...?

Om disse linjene skulle bli lest av en som kjenner seg igjen i denne holdning til kristendommen, vil jeg bare be om én ting - foreløpig: Les dette bibelordet igjennom på ny, ord for ord, langsomt, med ettertanke, og prøv å se hva det virkelig står:

1. Om du omvender deg, skal du føres fra mørke til lys! Kristenlivet ditt vil altså da bli det stikk motsatte av det djevelen hittil har klart å innbille deg at det er! Men det er altså ikke noe du kan regne deg til på forhånd, det må prøves - gjennom en ny livskurs som heter omvendelse!

2. Om du omvender deg, vil du også gjennomskue den illusjon du hittil har levd i - at du selv er din suverene herre, din egen «regjering»! Luther har en gang sagt noen kraftige ord om denne saken: Mennesket er som et esel som alltid har en rytter på seg. Enten rides det av Gud eller - av Satan. - Det er et krasst alternativ. Men den som lærer både Bibelen og verden bedre å kjenne, vil innse: Det er nok slik. Vår lille sjel er en kampplass mellom to veldige makter, det onde og det gode, Satan og Gud.

Kan du være i tvil om på hvilken side du burde høre hjemme? Det begynner med at du avviser djevelens måte å lese Bibelen på og ber om å få lese den med Guds øyne...

Kommentarer