Oppgittheten hos vanlige folk sprer seg

Av Dan Odfjell. 

Og den er rettet mot statsmyndigheter i de såkalte rike demokratiske deler av den vestlige verdenen, i USA uttrykt nå gjennom en slags Amerikas gravferds sang - som er gått rett til topps på Billboards-listen der borte, for første gang noensinne. 

Dette ble forklart av Øystein Steiro Sr på document.no 6/9/23 med overskriften «Amerikansk innenrikspolitikk på 3 minutter og 11 sekunder». Det er gitaristen Oliver Anthony som spiller og synger sangen «Rich Men North Of Richmond». Opprøret ulmer i USA over all elendigheten som følger i sporet etter det klart korrupte Biden-regimet, samt dens bakmenn i den dype fordelsstaten.

Jeg skulle ønske også en norsk sang om Norges tyranniske innenrikspolitikk. Inntil videre, og til erstatning, har vi et annet godt Steiro Sr- document.no innlegg datert 1/9/23: «På vei til Jernbanestasjonen» å kunne lese oss opp på.. Det innlegget forklarte utførlig hvor ille det virkelig står til i Norge, men dessverre, gjennom riksmediene, med NRK i spissen, greier Støre-regjeringen å forhindre at slik sannhet kommer ut, til å bli lest av folk flest, for øvrig nettopp dem Støre sa før forrige stortingsvalg ar han skulle premiere.. Jonas Gahr Støre er for oss en massiv løgnaktig katastrofe, det har vi økende vitner til å kunne bekrefte.

Det er den Hitler-inspirerte tyskeren, Klaus Schwab, som sitter i Davos som spinner sine anti-demokratiske globalistiske tanker om en ny og kontrollert verden, en utopiske verden hvor alle vil være fattige og eierløse, men lykkelige.. Tro på den fantasien den som vil, men Jonas og Erna Solberg synes faktisk å gjøre det, men nekter å forklare seg. Iallfall, de er i Davos dyktig representert av hhv Espen Barth Eide og Børge Brende, som gjennom WEF markedsfører oligarker og rikfolk til overnasjonal kontroll i en antatt en-verden bevegelse. Det hele minner mest om en ny kommunisme, dvs de mange fattige kontrollert av de få superrike og deres godt betalte håndlangere. WEF på norsk må oversettes med Verdens økonomiske Forum, intet mindre.. Jonas og Erna har noe å forklare oss.

WEF står i tett ledtog med det verdensmakt-aspirerende og kontrollerende FN med dets avleggere, hvorav «menneskehetens aller farligste» heter WHO, nemlig verdens helseorganisasjon. Bare tenk på pandemien og Bill Gates etc. Alle disse internasjonale avleggerne støttes av et villig politisk Norge med milliarder og lokkes til det med fine ord og sleipe, uholdbare lovnader, dog med diverse skattefrie jobber uten ansvar, som nærmest gallionsfigurer, for politisk å kunne utnyttes av korrupte regimer verden over; de rundt 50 islamistiske inkludert. Erna og Norge arbeider utrolig gratis på si for FN, heller det enn lille Norge. Verden vil bedras. 

Jeg ser FrP fosser frem på meningsmålingene, også Høyre. Jeg tror Sylvia Listhaug har lært ei lekse eller to og ikke lenger er en globalist. Derimot tror jeg ikke den overmodige, grunne Erna har lært en døyt. Og når hun og Jonas begge sverger til EU, og de ikke ønsker en forandret kurs, dvs den sosialistiske som nå gjelder, da blir vi til et nytt Sverige, uten tvil. De to er politisk, sosialistisk enige seg imellom om det meste, innenriks- og utenrikspolitisk. Derfor og dessverre, representerer Høyre kun en fortsettelse på en norsk, forkjært utforkjøring, som er godt forklart i de to ovennevnte Steiro Sr-kronikkene. Oppgittheten i Norge kan bare forventes å øke inntil folket helt gjennomskuer humbugen.

Men siden jeg har nevnt den mistenkelige Klaus Schwab, og fordi han snakker om et Resett, om en ny og forandret verden, er det grunn til å tro at han brukes av oligarkene, med Bill Gates i spissen, for å kunne ta sosial vestlig kontroll. Det kombinert med en digital dollar som gjør at hele verden blir diktatorisk kontrollert. At dette vil være til oss alle sitt beste, motsier all logikk, og kan muligens forklare det motsatte, nemlig at de fleste av oss vil bli fattige og motsatt av å være frie og lykkelige. Å forvente at de store WEF-billionærene og vanlige folks interesser skulle være sammenfallende, synes som å tro på julenissen. I USA snakkes det om aksje-omplasseringer, gull og sølv og bitcoin og andre digetale plasseringer for å slippe unna myndighetenes konfiskeringer. Personlig tror jeg på alt annet enn papir penger..

Avslutningsvis, noe er rart, noe vil uventet skje, tror jeg, nær hele den vestlige verden synes urolig og utilpass, og de såkalte demokratiene er gjort om til noe helt annet, Norge inkludert. Den eneste som tappert synes å holde stand, er Viktor Urban og Ungarn. Korrupte bakmenn og spekulanter driver et spill som ikke lover godt, og det at USA ikke avslutter krigen i Ukraina, mot Russland, tyder på ren galskap. Jeg vet selvsagt ikke hva som vil skje, men jeg føler en stor uro over meg. Stoltenberg som Nato-sekretær og Jonas som Norges statsminister, det synes en dårlig kombinasjon. De er begge globalistiske og tar neppe hensyn til Norge.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

Kommentarer