Spør Herren!

Av Einar Kristoffersen

Og David spurte Herren. 2 Sam 5:23

Spør du Herren?

Det er mange ting vi bør spørre Herren om - og da også være villig til å ta imot svaret og bøye oss for det. Det er de mange valg i livet, slik som yrke, ektefelle og lignende - men det er særlig én ting vi skal ta med oss innfor Ham; vi skal ikke være så snare til å akseptere og «hoppe på» ting, fordi de ser fine og åndelige ut, men gjøre som jødene i Berøa, om hvem det heter så fint: «De tok imot Ordet med all godvilje, og gransket hver dag i Skriftene om det forholdt seg slik som det ble sagt.» (Apg 17:11).

De «var av et edlere sinn,» heter det om dem.

Tar du det med deg det du hører og ser innfor Herrens åsyn, og ber Ham - ja, trygler Ham - om svar og lys?

Det er det all grunn til! Det ser du ikke minst av de mange eksempler i Skriften på sjeler som tok feil, fordi de fulgte sitt eget sinn. Og da også Skriftens vitnesbyrd om vårt naturlige sinns åndelige mørke.

Profeten Jeremia bekjenner det slik innfor Herren: «Jeg vet, Herre, at et menneske ikke selv råder for sin vei, at det ikke står til vandringsmannen å styre sin gang.» (Jer 10:23).

Ja, dette visste han - og da man vet dette, finner man også all grunn til å spørre Herren, slik som David gjør i teksten vår.

Dette skal få være en minnelse for deg i dag om, at det er en å spørre! - En som har lovt deg å både høre og svare i rette tid, for Jesu skyld!

Kommentarer