Troen og gaven

Av Erling Ruud

«Av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal rose seg. For vi er hans verk...» Ef 2,8-10

En skulle tro at det var nok å si «av nåde er dere frelst». Men fordi vi over alt ellers i livet bare får etter som vi fortjener, har vi så lett for å tenke at vi må gjøre noe for å fortjene frelsen. Derfor bruker apostelen flere forskjellige uttrykk i dette korte utsagn for å få frem at frelsen er gave. Frelsen er ren gave fra Gud og intet annet enn gave. Den er ikke på noen måte vårt eget verk og hviler ikke på gjerninger. Derfor har vi ingen ære av den og kan ikke rose oss.

Det er nødvendig at vi virkelig tilegner oss dette at frelse er Guds gave, fordi vi har så lett for å tenke i andre baner. Noen tenker at for å bli frelst må vi først forstå og godta en rekke dogmer og læresetninger. Men om vi godtok og holdt for sant all kristen lære, gav ikke dette oss frelse. Den overgår all vår fatteevne.

Selv det største luftskyts kan ikke skyte ned stjernene. Også læren om de evige ting blir gitt oss som gave, slik at når vi tror på Jesus, tror vi også hans lære.

Å bli frelst ved tro betyr ganske enkelt det å ta imot og tilegne seg Guds gave. Skriften forkynner dette over alt: Alle dem som tok imot Ham, dem gav han rett til å bli Guds barn.

Gud elsket verden så høyt at han gav sin Sønn, for at hver den som tror på ham - og det vil si tar imot ham - ikke skal fortapes, men ha evig liv. Som også Ef 5,2 sier: Kristus elsket oss og gav seg selv for oss som en offergave.

Å ta imot en gave skjer ved at vi takker for den. Vår takk er tilegnelsen av gaven, slik at vi sier av hjertet: Gud være takk for sin usigelige gave! (2 Kor 9,15). Men en rett takknemlighet for Guds gave viser seg i at vi gir rom for gaven i vårt hjerte. Derfor består troen i at vi gjør som Herren sier: «Gi meg ditt hjerte!» Da gir vi Guds gave rom i oss. Slik ble de hedenske hov vigslet til gudshus ved at de ryddet ut avgudene. Så består troen i å ta imot og gi plass for Guds gave til frelse. Og ved denne tro gjør Herren hjertet til sitt tempel.

Kommentarer