Veivalg for Norge

Av Roger Dyrøy. 

Her er noe av det jeg ser som nødvendige endringer for å sikre liv og helse i Norge. 

Mitt forslag er å opprette en egen tjeneste for Bergen kommune, hvor alle innbyggere enkelt kan gå inn å rate sykehjemstjenesten generelt, men også hvert enkelt sykehjem.

Helse er grunnleggende for å fungere og ha en godt liv. Vi husker alle Giardia-utbruddet i 2004, hvor tusenvis av bergensere ble syke av vannet. Vi må sette folkehelse i fokus og sikre trygt drikkevann til alle i Bergen og Vestland. Her må det investeringer til, for det er en formidabel jobb som ligger forran oss. Vedlikehold av vei og vannrør er kritisk om Vestlandet skal fungere og levere, vi kan ikke bare reparere. Rassikring må også på plass, det holder ikke med smuler når det er svære steinblokker som faller ned på E16. 
  • Legge til rette for bil i Bergen, og fjerne bomringen vil ha høy prioritet for meg. Det er en fordyrende måte å finansiere kommunen på som legger stein til byrden for mange barnefamilier. Men også fordi det inbefatter ulovlig overvåking og begrenser bevegelsesfrihet, som er en grunnlovsfestet rett. 
  • Reversere Bybanen over Bryggen, for å hindre et evigvarende prosjekt som vil ødelegge for all turisme og næringsliv i årevis. Bergen har allerede mange elektriske busser, som ikke trenger noe spor og kan bruke de samme veiene. I verste fall vil Bybanen gjøre kollektivtilbudet i Bergen dyrere og dårligere for reisende i lang tid. Vi kan bygge mange bil- og sykkelveier med pengene vi sparer, kostnadene til Bybanen løper allerede løpsk. 
  •  Satse på olje og gass, og stoppe fordyrende vindmøller som legger beslag på naturressurser og øker prisen på strømmen. Samt stoppe sløsingen med CO2-lagring i Øygarden, som utgjør en unødvendig stor risiko for lokalbefolkningen.


Mvh
Roger

Kommentarer