Von der Leyen og hennes tyske geopolitiske ambisjoner

Av Dan Odfjell. 

Jeg lyttet til hennes grandiose og «hastverk» pregede EU-utvidelsesplaner og annet som presentert til EU-parliamentet 13/9/23, og jeg kan aldeles ikke påstå at jeg forstår dets mange implikasjoner. Men for Norges vedkommende forstår jeg nok: Vi må ut av EØS/EU tilknytningen hurtigere enn svint. Dog jeg er glad for at EUs geopolitiske planer nå er kommet ut i bedre dagslys og åpent lende. Det som ikke fremkommer er hvordan fremmed innvandringen skal takles når hun snakker så optimistisk om en fremtidig EU frihet fra vold.. Dette antyder vel et fremtidig diktatur, ikke demokrati, samt at flertalls beslutninger skal binde alle, altså at dagens nåværende nødvendige enstemmighet skal falle bort. Det kan bli litt av et problem for flere land, og Polen og Ungarn vil neppe akseptere tvungen innvandring, for eksempel. Som Hans Rustad sa det 14/9/23, EU tenkes å bli «en geopolitisk union med 30 land». En kar i debattfeltet som på fulgte sa det slik «En overnasjonal, udemokratisk organisasjon som EU er intet mindre enn et demokratisk og økonomisk mareritt». Det tror jeg er presist rett og sagt. 

Von der Leyen nevnte Ukraina og EUs fortsatte støtte til Ukraina og motstand til Russland, det impliserer at Tyskland her er på lag med Polen. Men Polen vil neppe gi fra seg suverenitet til Brussel dersom det betyr de ikke kan holde muslimene ute. Og rett har de. For Norge synes deltagelse i et slikt utvidet EU et nasjonalt selvmord som vi har alt å tape på. De eneste som har «oppsider» er eventuelt globalistene og Norges forræderne. «Nei til EU» kan nå få revansje overfor Gro Harlem Brundtland som lurte oss inn bakdøren, gjennom en «ekstra omgang» som neppe noen tidligere så for seg. Argumentet også denne gang er fred i Europa; da tror jeg personlig at fred med Russland vil være en langt sikrere vei. Derved får Europa også de mineraler og andre råstoffer de trenger for å kunne konkurrere med resten av verdenen. Dette Russland-hatet er mye kunstig, ja USA skapt av imperialistiske grunner.

Det slo meg at Von der Leyen virket nesten heseblesende i sin presentasjon, og at EU økonomisk er ille ute, kanskje mye verre enn mange tror. For å få vekk oppmerksomhet av interne problemer så tråkker hun nå hardt på for å holde sykkelen gående, likt Biden-regimet som bruker krig langt vekke for å ta oppmerksomheten bort fra sine interne problemer. Jeg kommer i hug min far som opplevde to verdenskriger i sitt liv, han pleide ofte å kunne si, og med rette, vi lever i interessante tider. Ja, det gjør vi sannelig fremdeles, og personlig oppfatter jeg oss fremdeles som truet av en verdenskrig, spesielt så lenge som Ukraina-krigen holdes gående.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

Kommentarer