Hr Statsminister, jeg appellerer, ta sivilisasjonens side!

Av Dan Odfjell. 

Jeg leste nettopp document.no 1/11/23 under overskriften «Boualem Sansal.- Vi er i en verdenskrig» og tenkte uvilkårlig og straks på våre styresmakter med dialogentusiasten Jonas Gahr Støre i spissen. Forstår Ap overhodet ikke hvilken skjebne som ligger i kjølvannet av deres anti-norske og påtvingende innvandringspolitikk? Spesielt det når anti-Israel propagandaen i Norge er ensidig på Hamas-terroristenes side, totalt forfeilet og nærmest en invitasjon til islamsk maktovertagelse av Norge og hele Europa. Er det ikke kun et spørsmål om tid? For Jonas synes dette kanskje «smertefullt», når han politisk har flørtet med og støttet det usiviliserte Hamas nesten siden Gro Harlem Brundtlands tid. Henne er vi heller ingen takk skyldig, heller tvert imot. 


Om Hamas skrev jeg forleden under overskriften «Preses Olav Fykse Tveit er en hykler». Han synes aldri ha forstått hva den siviliserte verden er opp imot, men er snill i sin populære enfoldighet og opptatt av sin ukristelige karriere. Hvordan biskopene enstemmig kunne velge ham til Preses er avslørende for deres jordiske og sosialistiske tilhørighet. Jeg vet godt, dette er som å banne i den norske kirken (DNK), med dens tomme kirker som lyser imot oss, kanskje av en grunn? Tidligere mer ydmyke Guds tjenere greide DNK å forvise med løgneren Kjell Magne Bondevik i spissen. Siden hans tid har DNK vært i kontinuerlig utforbakke, KrF likeså. Og utforkjøringen synes å fortsette, ja å akselerere under Fykse Tveit.


Problemet er at pretensjon og liberalisme fører til stadig mer liberalisme og til slutt til kaos i manglende respekt for det menneskelige, det oppriktige og kjærlige. Når alle agerer ut fra egen egoisme og uten hensyn til måtehold, slik vi mye ser det i dagens Vesten, da hjelper vi Islam og torpederer samtidig vår egen kultur og væremåte. Konservatisme og måtehold har kimen i seg til et langt bedre og mer sivilisert liv. Og hva det så moderne nå snakkes om, reell bærekraft, er til et forslitt populistisk politisk uttrykk blitt. For dessverre, sosialisme er og blir til en gedigen svindel, slik kommunismen var det. Men se, lederne i både Russland og Kina har kommet på langt bedre, ja rent kapitalistiske tanker, at vi alle er forskjellige og med felles og komplementerende samfunns roller, som i et velfungerende bisamfunn.


Maktmediene rapporter knapt samfunnsutviklingen i Vesten som stadig blir mer sprikende. Det er ikke lenger en grobunn for Støres favoritt utrykk «felleskap», selv om han synes forpliktet til stadig å insistere, kanskje nettopp fordi felleskapet under hans regime heller svinner. Pliktskyldigst sa han under sitt nylig avholdte dialogmøte: «Dette er ikke en krig som foregår i Norge». Nær som om han hadde dårlig samvittighet og trengte å forsikre oss det, mht krigen mellom Israel og Hamas. En krig som han faktisk har delskyld i, etter all milliardstøtten til terroristorganisasjonen Hamas. Støre er kommet ut på feil side igjen, og han vrir seg som den løgnaktige ormen han er. Men klart, han hopper over at Hamas demonstrerte sin sanne natur ved det bestialske angrepet på Israel. Slik oppfører han seg mest som en jødehater.


Men EU og FN er begge også på feil og pretenderende side, de søker å påtvinge oss et helt unaturlig felleskap. Ap er dessuten stivnet i sin ideologi av pretendert godhet samt at vi alle er like, beviselig feil det, også med norsk nasjonal utvikling. Verden og folk er forskjellige, kulturene er forskjellig og helt utmerket er det, bare ikke det å tukle med eller true oss til felleskap. Det skaper kun konflikter. Hvorfor skal vi påtvinges unaturlig samhørighet i falskhet og i navnet på et demokrati som ikke fungerer? Er «tvang» demokrati eller diktatur? Når det motsatte oppnås, ved å forsøke å blande olje og vann, som hver for seg fungerer helt utmerket, ja faktisk best helt adskilt. På engelsk heter det: «Leave well alone». Det har almen gyldighet.


Besvergende, naivt og med nok en løgn, sa Støre det slik på sitt nylige dialogmøte: «Dette skal ikke skje i norske gater, vi skal ikke true tryggheten til norske barn og unge. Alle i Norge skal være trygge og en del av felleskapet - det er helt avgjørende.» Hvordan kan mannen falskt påstå dette når vi allerede lever med utrygghet i Norge, når vi nærmer oss de samme forhold som i Sverige. Vårt land er faktisk tapt som trygt pga en innvandringspolitikk som også Støre lenge har sloss aktivt for. Mannen lyver i nær alle sammenhenger og er en «garantist» for mer utrygghet, ikke for mindre. Vil han til slutt få tretti sølvpenger for sitt svik mot Norge? 


Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

 


Kommentarer