Frafallets fare

Av Åge Ramberg

«Vil også dere gå bort?» Johannes 6,68

I slutten av kapittel 6 hos evangelisten Johannes finner vi en nokså sørgelig stemningsrapport. Vi får her høre at mange av Jesu disipler tar anstøt av hans tale til dem, og at de trekker seg tilbake. Hvilken tragedie! Disse mennene hadde opplevet store ting og sett undere utført av Mesteren selv. Men det hjalp altså ikke. De ble frafalne. Da er det at Jesus spør de tolv: «Vil også dere gå bort?» Det var et meget betimelig spørsmål i den aktuelle situasjonen, og for en av dem ble svaret dessverre litt senere bekreftende. Og mange har fulgt i hans spor siden dengang. De frafalne har vært en belastning for Guds menighet opp gjennom tidene.

Et frafall er en alvorlig sak fordi en bevisst oppgir troen og bestemmer seg for ikke å adlyde Gud. Årsaken til en slik katastrofe er ikke en spontan handling, men heller en konsekvens av en bestemt utvikling. Som regel bunder det i at en forsømmer Guds ord, bønnen og de helliges samfunn. Man glir på en måte bakover i stedet for å gå framover. Om du er en ulykkelig frafallen, er det fortsatt håp for deg. En oppreisning kan finne sted om du ber Gud om tilgivelse. Men du bør skynde deg!

Vi står alle i fare inntil «høsten», sier Bibelen. Jesu spørsmål angår derfor oss alle, og det har vel hendt for noen og enhver at frafallets lumske fristelse har vært besnærende for oss. Apostelen Peter hadde opplevd dette, men han kunne i den aktuelle situasjonen gi Jesus det befriende og forløsende svaret: «Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord.»

Og slik er det. Vi møter alle problemer og vanskeligheter i livet, og stundom synes alt mørkt og håpløst for oss, slik at lysten til å gi opp melder seg. Men hvem skal vi så gå til? Det finnes ingen – uten én eneste – nemlig Jesus. Han har som den eneste i hele verden det evige livs ord. Det er bare Jesus, Guds Sønn, som kan løse vårt dypeste problem, nemlig vår synd. Det gjorde han da han døde for oss på korset. Derfor vil vi alltid bli hos ham, livets Herre og Mester. Det finnes ingen annen mulighet for oss. Men den holder i tid og evighet.

Kommentarer