NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

onsdag 5. juni 2013

Kritiserte statsministeren på nettet – vart sparka frå jobben

NRK Nyheter:

Av Jonas Sætre.

Anders Ulstein kritiserte Jens Stoltenberg på nettet for måten han handterte terroråtaket i Oslo 22. juli. Nokre veker seinare mista han jobben.

Ulstein hadde jobba som internasjonal sjef og rådgjevar i den ruspolitiske organisasjonen Actis i ti år, og han hadde aldri fått klagar frå sjefen på arbeidet han utførte.

Dette endra seg brått då Noreg vart råka av terror 22. juli 2011. Kommentarar han hadde skrive på nettet under terroråtaket førte til at han mista jobben.

Ulstein skreiv sjølv om denne saka på Document.no, der han også har lagt ut ut brev frå arbeidsgivaren.

Dei første kommentarane frå Ulstein vart publisert på nettstaden Document.no etter at Jens Stoltenberg uttalte seg om bombeeksplosjonen i Oslo sentrum 22. juli.

Ulstein meinte mellom anna at Stoltenberg viste svakt leiarskap ved å kalle bomba for ei «handling», og ikkje for «terror». Desse kommentarane skal ha blitt publisert før ein visste om massakren på Utøya.

To dagar seinare vart han kontakta av sjefen, generalsekretær i Actis, Anne-Karin Kolstad. Nokre dagar etter dette skreiv ho eit rundskriv om Anders Ulstein på sju sider, adressert til styret og dei tillitsvalde i organisasjonen.

Her kjem det fram at arbeidsgivaren reagerer sterkt på utsegna hans, og det vert stilt spørsmål ved om Ulstein har tillit til å halde fram med arbeidet i organisasjonen.

Les mer her...