NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

lørdag 2. august 2014

De to verdensløgnene


Vi fikk inn en artikkel som verken Bergensavisen eller Aftenposten ville ta inn. 
Vi legger den selvsagt ut her på SC.

- - - o O o - - -

Det sies med rette at hvis en påstand sies ofte nok, blir den sannhet.  Man kan også hjernevaske andre med påstander bl.a. ved å lage et falskt historisk bilde av en sak eller et tema. Nå kan der sannsynligvis være flere alminnelige godtatte løgner enn de to jeg skal nevne, men disse er tydeligvis de to som har hatt den største virkningen – endatil langt inn i visse såkalte intellektuelle kretser.

1:  Påstanden om en nasjon ved navn Palestina og følgelig et palestinsk folk – og at Israel i dag okkuperer deres land.

2:  Påstanden om at nazismen har sitt ståsted på ytterste høyre fløy, hvilket i første rekke er en effektiv manipulasjon mesterlig gjennomført fra sosialistisk hold gjennom de siste rundt 70 årene.

Det ser ut til at hvor mye der legges frem historiske dokumentasjoner på at der aldri har eksistert en nasjon ved navn Palestina, så lukker Israels fiender/jødehaterne ørene og øynene.  De to klart antisemittiske «klubbene» Palestina-komiteen og Fellesutvalget for Palestina (fint skal det være!!) – har neppe lest historie siden barndommens tegneserieblader.  De har et fastlåst hat til Israel og jødene, og påstår at Israel okkuperer «palestinsk» land. Hvis disse «klubbene» ville umake seg til å lese historie – gjerne hele 3000 år tilbake i tid,- så vil de kunne skaffe seg informasjon bl.a. om Kongedømmet Israel som ble grunnlagt så tidlig som 1020 f.Kr.! 

Det som er sannheten er at store Israelske områder i dag okkuperes av Jordan, Syria, Libanon, Irak og av disse falske grupperingene som frekt nok kaller seg palestinere!  Og disse «palestinerne» og deres terrorist-grupperinger bl.a. Hamas,- frikjennes i sine forbrytelser mot menneskeheten både av araberdominerte FN og av de venstreorienterte og muslimske regjeringer i en rekke land.  Når de blir konfrontert med at Hamas – som nylig – har skutt over 3000 raketter mot sivile mål i Israel,- når Hamas plasserer sine rakettbatterier på sykehus, skoler, boligblokker, osv. i Gaza – og frakter våpen i ambulanser med blålys,- da er det i skjønneste orden, ser det ut til.  Det er krigsforbrytelser!  Gaza-terroristene vet selvsagt at når de angriper Israel med raketter, så vil Israel selvsagt også besvare angrepene.  Og da vet Hamas også utmerket godt at deres egne innbyggere vil bli drept.  Det er med i planen deres, for da vet også Hamas at verden vil fordømme Israel og «palestinerne» får da hva de freidig nok kaller martyrer!

Begge disse verdensløgnene har interne bånd.  Israels fiender består av muslimer og venstreorienterte folk og nasjoner, i og med at disse klart viderefører nazismens mål om å utrydde jødene – eller å drive dem ut av sitt gamle land enda en gang.  Sosialistene vil i dag boikotte og merke jødiske varer. Man får altså en gjentagelse av nazistenes handlinger i 1930-årene – å merke jødene – å ødelegge deres forretninger og omdømme.  Slike holdninger har vi også i disse dager hørt fra Arbeiderpartiet, SV og Venstre.  Her finner man klare tråder tilbake til Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterparti  (førts forkortet til Natiosozi og siden til Nazi).  Sosialistene, også i Norge, har gjennom årene krampaktig forsøkt å skyve nevnte tyske parti og isme over på ytterste høyre fløy.  Det er sannelig litt av et kunststykke å plassere et sosialistisk arbeiderparti på høyrefløyen!  Og dette har verden tilsynelatende slukt rått, men for tiden synes dette temaet å bli tatt opp for om mulig å plassere nevnte parti og isme der den vitterlig hører hjemme – nemlig på ytterste venstre fløy!

Det er på høy tid at verden – inklusive norske politikere og folk generelt, får øynene opp for all den manipuleringen man blir utsatt for både fra mediene og gjennom fanatiske grupperinger som bare har som mål å lage uro og å sverte Israel og jødene.

Wilfred Høsteland