NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

torsdag 21. august 2014

Jesus er en makk

Andakt av Spikeren.

Salme 22 ble skrevet av kong David, 1000 år før Jesus ble født. Her beskrives det i detalj hva som skjedde da Jesus ble korsfestet. Og dette ble skrevet mange hundre år før korsfestelse i det hele tatt var oppfunnet.

Men i vers 7 står det noe veldig spesielt som vi skal legge merke til. Her står det: "Men jeg er en makk og ikke et menneske". Det hebraiske ordet for "makk" som her er brukt er "Tola", som står for skarlagen-makken "Coccus Ilisis" eller "Kermes Ilisis".

Når denne hunn-makken er klar til å føde ungene sine, klatrer den frivillig opp på en trestamme og fester seg selv på den. Den fester seg så fast, at dersom du prøver å fjerne den, vil du rive kroppen hennes istykker.

Deretter blir larvene født under morens kropp, og de trenger selvfølgelig føde. Det får de ved å ete moren levende. Og mens larvene bokstavelig talt eter hennes kjøtt og drikker hennes blod, vil både ungene, moren og et område rundt kroppen hennes bli dekket av skarlagen-rødt blod. Denne rødfargen vil ungene bære med seg på sin egen kropp resten av livet.

Tenk for et flott bilde dette gir oss av Jesus, døende på korsets tre, der han utgyder sitt dyrebare blod for våre synder, så Han kunne "føre mange barn til herlighet", som det står i Hebr. 2.10.

- Han døde for oss, så at vi kunne leve ved Ham.

Men der er mer: 3 dager etter at moren er død, blir kroppen hennes hvit som sne og faller av treet. Det var fra disse døde kroppene man i antikkens dager utvant blekemiddel. Det ble gjort ved at man knuste de døde kroppene og kokte dem sammen med klærna, slik at de ble fullkomment hvite.

Luk 24,46-47 Og Han sa til dem: "Slik står det skrevet: Kristus skal lide og stå opp fra de døde tredje dag, og i Hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag; dere skal begynne i Jerusalem."

Jes 1,18 Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren (til Jesus). Om DERES synder (mine og dine) er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull.

Jes 53,5 Han ble såret for VÅRE overtredelser, knust for VÅRE misgjerninger. Straffen lå på HAM, for at vi skulle ha fred, og ved HANS sår har vi fått legedom.

Joh 14,6 Jesus sier: "Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved Meg."

Spikeren