NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

fredag 15. august 2014

Likekjønnet ekteskap – hvorfor ikke?

NRK Ytring
av Øivind Benestad

Barn og deres rettigheter bør være sentrum av debatten om likekjønnet ekteskap.

Denne replikken er et svar til Sturla Stålsetts «Kortslutning om homoekteskap», red.anm.

Ekteskapet mellom mann og kvinne er en grunnleggende skaperordning. Ekteskap og barn hører uløselig sammen. Barn har en gudgitt rett til sin egen mor og far. Kirken kan ikke diskutere likekjønnet ekteskap uten å ta barneperspektivet på dypeste alvor.

Les mer hos NRK Ytring