NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

torsdag 28. august 2014

Mener NRK har vært for lite kritiske til Hamas

Aftenposten
av Maren Ørstavik

Etter kritikk fra flere av rådsmedlemmene, har Kringkastingsrådet blitt enige om at NRK kom skjevt ut i Gaza-dekningen, men at de tok seg inn etterhvert.

«Rådet erkjenner at det er svært krevende oppgave å rapportere fra et krigsområde som dette, når engasjementet i den norske befolkningen er så stort,» sier uttalelsen fra Kringkastingsrådet, fremsatt av leder Per Edgar Kokkvold torsdag.

Les mer i Aftenposten