NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

fredag 22. august 2014

PST vil vite hva alle gjør

Klassekampen
av Lars Unar Størdal Vegstein

STORDATA: PST-sjef Benedicte Bjørnland vil følge USAs eksempel og lagre informasjon om vanlige folks nettbruk. Datatilsynet er skeptisk til at NSA-metoder skal brukes i Norge.

Det er under et innlegg i forbindelse med Nordisk juristmøte at PST-sjef Benedicte Bjørnland i dag går ut med kravet om at sikkerhetstjenesten må få lov til å kartlegge alle nordmenns nettaktivitet.


Les mer i Klassekampen