NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

mandag 20. oktober 2014

Vi kristne er usynlege

Bergens Tidende
av Øygunn Leite Kallevik

Etter andre verdskrig var gudshusa fulle og det var vanleg å snakke om Gud. Det var naturleg å ha Han med i kvardagen. Det er borte. Ifølgje ein norsk Syriafarer (VG 19.09.) har nordmenn «kastet sin religion på sjøen, og med det kastet de også vekk all moral».

Det er interessant dersom våre forsøk på å vere tolerante, blant anna ved å unngå skulegudstenester for å ikkje støyte muslimar og ateistar, kanskje viser seg å ha motsett effekt? Etter mange år med nedtrapping av kristendommen har nok mange kristne blitt påverka til å tru at det er best å halde tankane for seg sjølv. Vi kristne er usynlege, nesten gjennomsiktige.


Les mer i Bergens Tidende