Skjøgen Babylon den store identifisert? - Del 1 av 3

Kronikk av David Lindhjem

Når vi i dag refokuserer på det profetiske ord, blir det åpenbart at dyrets rike som portretteres i Åpenbaringen peker på det islamske imperium. Riket stiger opp fra området til de historiske rikene Babylon (løve), Media Persia (bjørn) og Grekenland (leopard). Hele området består i dag kun av muslimske nasjoner, minus Israel.


Dyret representerer derfor ikke Romerriket, men det islamske imperium som i dag våkner til live igjen etter å ha vært "dødelig såret" i ca. 100 år.

I Åpenbaringen 17 og 18 blir det fortalt enda en historie gjennom symbolikk av en kvinne som rir dyret. Johannes beskriver henne som en forførerisk skjøge som sitter ved store vann (folkemengder). Hun er selve kilden til "vredesvinen" som hedningefolkene drikker av, og kjøpmennene i verden gjør seg rike av hennes "overdådige vellevne".

Dyrets rike vil helt i endens tid vende seg mot skjøgen, hun vil til slutt blir dømt av Gud og ødelagt, det er dyret selv som utsletter henne:

"...dyret, ..skal hate horen, legge henne øde og kle henne naken, spise kjøttet hennes og brenne henne opp med ild. For Gud ga dem i hjertet å fullføre hans plan og ha én og samme vilje: overgi sin kongsmakt til dyret, helt til Guds ord er oppfylt. Og kvinnen du så, er den store byen som har kongsmakt over jordens konger." (Åp.17:17-18)

Skjøgen er en by og er et mysterium for verden. Avsnittet gir en rekke beskrivelser av kvinnen og det er i dag flere teorier om hvem hun er. Noen hevder det er New-York andre Jerusalem, men det mest utbredte teorien er at skjøgen er Roma.
Kvinnen og dyret:

I Ånden førte han meg ut i ørkenen, 
og der fikk jeg se en kvinne som satt på et skarlagenrødt dyr". (Åp.17:3)
Skjøgen rir altså det islamske imperium og hennes hemmelige "kodenavn" blir nevnt i vers 5:

"På hennes panne stod skrevet et navn med skjult mening: Babylon den store, mor til horene og all styggedom på jorden"  (Åp.17:5)

Det står at navnet har en skjult mening. For å forstå hvorfor Johannes bruker "Babylon den store" som kodenavn, så må vi forstå betydning av selve navnet og hvor det stammer fra.

Det gamle Babel

Babylon har sin opprinnelse fra gamle Babel by som ligger i dagens Irak. Babylon kommer fra ordet Babel, som betyr forvirring. I 1 Mosebok leser vi om Nimrod som var jordens første Konge etter syndefloden.

Nimrod gjorde opprør mor Gud og byen Babel var en del av hans rike. På den tiden talte alle mennesker samme språk og de bygde det berømte himmelhøye babels tårn. Folk reiste som pilegrimer til byen for å tilbe avgudene.

Men etter en tid grep Gud inn og forvirret folket med å gi dem forskjellige språk. Språkforvirringen resulterte i at folket ble spredt og fra tiden etter syndefloden har babels tårn blitt symbolet på menneskelig hovmod og avgudsdyrkelse.


Avgudsdyrkelsen handlet om mange ting, men det handlet i stor grad om tilbedelse av himmellegemer. De tilba sola, månen og stjernene, og når Gud spredte folkene fra Babel, fortsatte de med avgudsdyrkelsen i områdene de flyttet til. Dette gikk i arv opp gjennom historien og Bibelen kaller dette for baal dyrkelse. Avgudsdyrkelsen sto sentralt i de påfølgende imperiene i Midtøsten. De hadde forskjellige navn, men det var spesielt ett fellestrekk som gikk igjen hele veien, nemlig halvmåne og stjerne symbolet.

Relieff fra ca. år 2100 f.kr. av Sin / Nanna som er månegud i mesopotamisk og sumerisk mytologi og gudeverden. 

Alle de hedenske rikene som forfulgte Israel dyrket himmel guder, og bruken av halvmåne og stjerne symbol sto sentralt hele veien. I Egypt var det bl.a. tilbedelse av månegudinna Isis og andre stjerneguder.

Her ser vi Isis med horn og stjerne på hode, som er et gammelt halvmåne symbol.Babylons betydning

Så Babylon er kjent for forføreriske avgudsdyrkelse og Bibelen kaller dette for hor. Som vi vet ble Israel tatt til fange og bortført av Nebukadnesar til det babylonske riket i det sjette århundre før Kristus. Navnet har siden den gang blitt brukt som bilde og utrykk på hedenske samfunn som bedriver forførelse, avgudsdyrkelse og forfølgelse av Guds folk.

Jøder og de første kristne kalte byen Roma for Babylon, det var fordi Roma var episentret for avgudsdyrkelse og umoral på den tiden. Samtidig så var byen hovedstaden i Romerriket som også forfulgte Israel og de kristne.

I Peters første brev refereres det til en by med kodenavnet Babylon. Det er stor enighet om at Peter siktet til det hedenske Roma, derfor er det ikke så rart at mange har trodd at den hemmelige babylonske byen som omtales i Åpenbaringsboka også er Roma.

I Studie Bibelen hvor Toralf Gilbrant var redaktør, diskuteres temaet ganske omfattende og sier følgende:

Babylon den store” i Åpenbaringen kan være byen Roma eller en annen by Rom er bilde på som fremstår i endens tid, og som da er verdenshovedstad til forførende avgudsdyrkelse og forfølgelse.
Selv om redaksjonen var temmelig overbevist at Rom var Skjøgen, gav de altså åpning for at det kunne være en annen by som ville framstå som verdenshovedstad for avgudsdyrkelse og forfølgelse helt i endens tid.

I dag kan alle som vil se at Roma ikke lenger er episentret for hedensk avgudsdyrkelse og forfølgelse slik det var under Romerriket for ca. 2000 år siden.


1. Skjøgen er kilden til den største avgudsdyrkelsen i endetiden

Den hemmelige Babylon som det siktes til i Åpenbaringsboka som rir dyret, er en endetids Babylon. Det er derfor verken dagens Roma eller det gamle Babylon det siktes til.

"Med henne har jordens konger drevet hor...." (Åp.17:2)

Hor er bilde på avgudsdyrkelse, så det er helt klart at stedet er kilden til en
en form for avgudsdyrkelse.

Horen har følgene påskrift på pannen:

På pannen hennes sto skrevet et navn med hemmelig mening: ”Babylon den store, mor til horene og all styggedom på jorden.” (Åp.17:5)

At hun er "moren" til alle horene og styggedommene på jorden betyr ikke at hun bokstavelig talt er moren til all avgudsdyrkelse i verden.
Dette er helt et vanlig Midtøsten uttrykk og betyr at hun er stor og representerer den største avgudsdyrkelsen. Akkurat som ”alle krigers mor” og "alle bombers mor" betyr det største i sitt slag, betyr "alle horers mor" at hun representerer den største horen/avgudsdyrkelsen på jorda.

Avsnittet er derfor veldig konkret, fordi den hemmelige Babylon det siktes til er ikke bare kilden til en stor avgud, men hun er kilden til den største avgudsdyrkelsen på jorda.

Spørsmålet er da: Hvilken by eller område er selve episentret for den største avgudsdyrkelsen på jorda nå i endens tid? Er det Roma eller New York?

Vi kan i dag se at kvinnen rir det islamske imperium, og islam er verdens største religion etter kristendommen. Hver dag vender milliarder av mennesker seg mot Mekka fem ganger om dagen når de bøyer kne for å be.


Mekka er stedet hvor Muhammed ble født og er den helligste byen innen islam etter Medina. Saudi Arabia og Mekka er selve kilden og hovedstaden for den klart største avgudsdyrkelsen nå i vår tid. Og ikke bare i vår tid, islam er verdens største avgudsdyrkelse i hele historien!

Alle byers mor

Mekka refereres faktisk som ”byenes mor" i Koranen (Sure 6:92 og 42:5). Med utrykket "byenes mor” så menes det selvfølgelig at hun er den største og helligste byen på jorden. Koranen og muslimene bekrefter Mekka som den største byen på jorden med sin tilbedelse av den største avguden i historien, nemlig Allah.

Og ironien er at Mekkas rolle som den viktigste byen innen islam, har gjort at navnet benyttes som begrep for å beskrive andre steder av stor betydning i vår del av verden også. F.eks. så er byen Nashville countrymusikkens Mekka og byen Las Vegas er gamblernes Mekka . Hele verden bruker navnet Mekka for noe som er størst innen sin sjanger.

Det er kun muslimer som har adgang til byen. Brytes dette straffes en hardt, og det kan ende med døden.

Apostelen Peter kalte som sagt byen Roma for Babylon i det første århundre fordi det var episentret for hedenske avgudsdyrkelse og hovedstaden i Romerriket som var redskapet til djevelen i sin forfølgelse av Guds folk på den tiden.

Mekka og Saudi-Arabia er på samme måte vår tids Babylon. Det er selve arnestedet til det antikristelige islam som har skapt det islamske monstret som kalles Dyret i Skriften.

Kalifatets mål og hensikt

Som vi husker, så spredte Gud folkene fra det opprinelige Babylon da de bygde babels tårn. Han forvirret dem med forskjellige språk som igjen resulterte til landegrenser mellom folkene. Med andre ord er landegrenser mellom forskjellige folkegrupper Guds ordning.

Og det er dette islam reverserer. Det hvisker ut landegrenser og samler flest mulig nasjoner inn i sitt kalifat med en kultur, sharia og språk (arabisering). Dette bekrefter hva som ligger bak, nemlig opprør mot Gud.Mange har hevdet at endetidens Babylon vil forsøke å samle jorden under en religion og ett språk. Dette stemmer overens med islams målsetting, som er å samle hele verden i ett islamsk kalifat med sharialover og arabisk språk.

Som vi har sett har alle de hedenske rikene som forfulgte Israel tilbedt himmel guder.
Og hva er det muslimene tilber? Jo de tilber måneguden Allah. Islam er en fortsettelse av avgudsdyrkelsen som har gått i arv fra gamle Babel by hvor de tilba måneguden Sin/Nanna eller Baal tilbedelse som Bibelen kaller det.Og vi kan se hovedsymbolet til islam på flaggene til muslimske land og på toppen av moskeer over hele verden. Faktum er at Islamsk tro inneholder en salig blanding av forvrengt Bibel historie og hedensk baal dyrkelse.

Akkurat som folket reiste som pilegrimer til det gamle Babel, gjør muslimer det samme i dag. Muslimene er pålagt å gjennomføre en pilegrimreise til Mekka i løpet av livet som en lydighets handling til Allah.Tilbedelsen i islam er rettet mot den svarte steinen som befinner seg inne i det som heter Kaba. De hevder og tror at steinen var en stjerne som falt ned fra himmelen.

Men hvorfor går muslimene i sirkel rundt denne steinen? Jo de tror at de blir renset fra all synd de har begått frem til den dagen når de utføre det som kalles Hajj, som er å gå syv runder rundt Kaba og berøre steinen.

Palestinernes president Mahmoud Abbas og Hamas-leder Khaled Meshaal foran den svarte steinen inne i Kaba 9. februar 2007. (Suhaib Salem / Reuters)


Stjernen/steinen som de tror falt fra himmelen, er plassert hjørnet av Kaba. Den regnes som Allahs høyre hånd på jorda og renser muslimene fra deres synder (man trenger ikke være gynekolog for å gjenkjenne hva steinen er formet som).


Sannheten er at islam har byttet ut Guds Høyre Hånd, Hjørnesteinen og Soningsofferet Jesus Messias, med en annen hjørnestein som falt ned fra himmelen. Så Mekka med sine 1.5 milliarder tilbedere, er virkelig den største skjøgen av alle skjøger i Guds øyne.


Ellers kan vi registrere at byggverk pyntet med gull og sølv og er full av blasfemiske og spottende uttalelser sett med bibelske øyne. Det blir behandlet som om det var en kvinne, og har en massiv port laget av rent gull som bokstavelig talt kalles Bab-Illah (Babel) ”Gaten til Allah”!

Lenge før islams grunnlegger Muhammed ble født var Kaba hjemmet til 360 guder. En av idolene var måneguden, han ble ansett for å være den mektigste guden av araberne. Han hadde flere navn, men ble ofte kalt "al ilah" eller "gud", poeter kalte ham Allah. Faktisk ble Kaba kalt "Allahs hus" før Muhammed ble født fordi han var sjefs guden for Kaba. Idolene ble kalt døtrene til Allah i pre-islamsk tid og symbolet hans var halvmåne. Konklusjon

Det vi har sett hittil er at Mekka og Saudi-Arabia oppfyller Skriftens beskrivelse av "Babylon den store" mye mer presist enn Roma og Italia. Spørsmålet er om dette bare er en tilfeldighet?

Avsnittet gir oss mange flere kjennetegn, som bl.a. at hun er rik og at hun holder til i en ørken. I del 2 skal vi eksaminere beskrivelsene og se om Saudi-Arabia og Mekka virkelig passer inn i dette bildet.

David Lindhjem

Kommentarer