Spikers Corner kan få økonomisk støtte!

For et halvt års tid siden skrev jeg for morro skyld en mail til Kulturdepartementet og spurte om det var mulighet for at Spikers Corner kunne søke tilskudd for det som kalles "Tilskudd til informasjon og veiledningstiltak rettet mot innvandrere".

Dette er tilskuddsordninger der bare de som driver frivillige foretak er søkere. Det er for 2016 avsatt midler på statsbudsjettet kap. 846 post 70 til tilskudd til frivillighetsarbeid. Formålet med tilskuddsordningen er å sikre drift, bidra til mangfold og skape høyere aktivitet blant frivillige foretak. Tilskuddsordningen er basert på tillitsforhold mellom tilskuddsmyndighetene og -mottakerne.

Egentlig hadde jeg glemt ut hele mailen, men i går fikk jeg telefon fra en hyggelig dame fra Kulturdepartementet som fortalte at de nå hadde vært inne på Spikers Corner og sjekket litt, men at de var usikker på hva vi egentlig søkte tilskudd for? Hun spurte derfor om jeg kunne fortelle noe mer inngående om hva Spikers Corner dreide seg om og hva vi faktisk arbeidet for.

Jeg fortalte henne da som sant er; at Spikers Corner forsøker være en alternativ informasjonsformidler som ønsker å spre viktig og riktig informasjon om saker som de vanlige mediene gjerne overser eller forsøker å legge skjul på. Jeg sa også at alt arbeidet vårt er basert på frivillig innsats fra enkeltpersoner, og jeg presiserte at det aller meste var rettet mot innvandrere og innvandring gjenerelt - da særlig med tanke på innvandring fra islamske land.

Jeg viste dessuten til at siden Lars Gule kunne få tilskudd til å drive sin blogg, så burde Spikers Corner også kunne få litt støtte, om ikke annet enn som en liten motvekt til Gules ekstreme meninger og uttalelser.

Telefonsamtalen ble avsluttet med lovnad om at man nå ville fatte en avgjørelse i saken og at jeg da ville høre fra dem igjen om ikke så lenge. Så får vi se da, om det kanskje kommer inn noen offentlige kroner som kan fordeles på de forskjellige faste bidragsyterne på Spikers Corner. Det ville ha vært en stor oppmuntring for oss alle!

Spikeren