Krisemøte om mindreårige asylsøkere

Den britiske regjeringen mener flere vil oppmuntres til å
krysse Middelhavet hvis Storbritannia støtter søk- og
redningsaksjoner i området, og vil derfor nekte å bidra.
Av Norvald Aasen.

Min bønn til norske myndigheter ved UDI er: Send de stakkars ungene hjem igjen!

Kjære Per Sandberg der du måtte befinne deg, i et eller annet departement, eller på Stortinget.

Glem asylmottakene og bløffindustrien om mindreårige.
Ta dere heller av problemene i eldreomsorgen og for andre utsatte nordmenn.

Om de sykmelder seg, disse som jobber innen profittørindustrien, så tar jeg ikke til tårene for det, de har selv valgt denne "herligheten". Heller ikke om disse mindreårige, noen opp i 30-årene og med skjegg, rømmer fra mottakene og ut i verden, så feller jeg ikke en tåre.

Det norske folk er holdt for narr av asyl-/flyktningindustrien lenge nok!

Syt bare for at de ikke kommer tilbake til rømmegrøtsfatet! Syt heller for en skarva tallerken med grøt til de stakkarene som sitter i alders- og sykehjem, og der personellet strever livet av seg for å klare sine oppgaver. Det er disse du skal være bekymret for, ikke skuff oss nå igjen! Vi har snart hele dette asylhysteriet opp under drøvelen!

Trekk tilbake skipene som drar over Middelhavet og til Libyas kyst for å hente nye bataljoner inn til Europa. Merkel får ta dette selv om hun ønsker det. Disse bør kalles skammens skip!

Mitt budskap til deg kommer etter at jeg så en melding om denne saken på nettavisen.

Med hilsen
Norvald Aasen,
6983 Kvammen