Palmesøndag, 9 april og angrepet på Israel i 1948

Andakt av Kirkehøyden.

Jeg sendte et intervju med heders-kvinnen Gro Wenske til Spikeren, og han bad meg skrive en andakt rundt dette. La meg tilby en blanding av «andakt», opplysning og min personlige historie relatert til Israel lenge før jeg ble en kristen. Det har bare gitt alt dypere mening og innhold, som en stolt venn av Israel. Vedlegger viktige referanser nederst til sanne forskere, som vet sannheten og brukte store deler av sitt liv på det. Det vil bryte ned den løgnkampanjen, som har pågått siden dannelsen av Israel i 1948. De som vil gå dybden kan selv studere disse referansene/ forskerne (om bare materiale på Youtube), og vite at de er løgnfrie, og de kan etterprøves av dem som bryr seg.

Derfor ber jeg dere se denne videosnutten (6 min) først, for bare den avfeier løgnene, og løgnene kan ikke torpedere den med hverken fakta eller internasjonal lov:


Andre godt informerte venner her på SC kan føye til opplysninger. Så er det mitt håp at dette kan bli et utgangspunkt/ faktaside for alle, som vil ha sanne kunnskaper om det juridiske, det politiske og endog det bibelske. Vi har unge venner her på SC, for å komme opp  «to speed»/ bli godt informert,  studer referansene, siden desinformasjonen/ «the fake news» der ute ikke bare har enorm påvirkning i deres oppvekst, men er direkte djevelsk. Og de skyldige er min egen 68er generasjon.

La meg flagge, jeg tror faktisk det bibelske styrer alt: Sal 121,4  «Nei, han blunder ikke og sover ikke, Israels vokter.» Og alle Guds profetier vil bli oppfylt, som dannelsen i 1948, med samme presisjon som alt annet, vår Fader/ Israels Gud førte i pennen, via alle sine utvalgte profeter. En hver som virkelig fatter dette burde komme til Ham (Jesus) i tro, for derfor meddelte hans sine planer på forhånd, fordi vi skal tro, også det sagt med slik klarhet:

Jos 4,21-24 Og han sa til israelittene: «Når barna deres siden spør sine fedre: Hva betyr disse steinene? Da skal dere fortelle dem det og si: Israelittene gikk tørrskodd over Jordan her, fordi Herren deres Gud tørket ut elven for dem mens de gikk over, slik som han en gang gjorde med Sivsjøen, da han tørrla den for oss til vi var kommet over. Dette gjorde han for at alle folk på jorden skulle skjønne at Herrens hånd er sterk, og for at dere alle dager skal frykte Herren deres Gud.»

Og Jesus sier det samme: Joh 14,29 «Nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer.» La dette være trosstyrkende for oss alle, og la det bringe tvilere til tro. Israels Gud ved hans sønn Jesus er vår redning, og derfor skal vi stå sammen med våre jødiske søstre og brødre i stor takknemlighet.

Når vi møter ikke troende, så er det mitt syn at vi skal være varsom med det bibelske for ikke å umuliggjøre en samtale. Unntaket må være om de vil høre (Guds Ord). Poenget er at vi - venner av Israel - har både det juridiske og politiske på vår side, om vi kan bryte igjennom løgnene. Gro Weske har bodd i Israel fra hun var barn, og et hvert intervju taler for seg selv: http://vnplay.no/video/israelkanalen-249-gro-wenske-1

La meg føye til fra andre intervjuer, hvor hun påviser at «palestinerne» avslører sitt opphav på navnene og dialektene. De er alle arabere, ja innvandrere, som kom før 1948 fordi jøder var der og skapte næring og økonomi. Samme grunn for at muslimer kommer, invaderer oss i samtiden, for intet får de til på egen hånd. Joh 10,10 «Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.» Virker det første kjent?

Sitat:
Mark Twain's visit to Libanon, Syria, and the Holy Land in 1867 was published in "The Innocents Abroad", where he described Palestine as follows: "..... A desolate country whose soil is rich enough, but is given over wholly to weeds... a silent mournful expanse.... a desolation.... we never saw a human being on the whole route.... hardly a tree or shrub anywhere. Even the olive tree and the cactus, those fast friends of a worthless soil, had almost deserted the country." (The Innocents Abroad, p. 361-362)

Det var ingen vitale palestinske samfunn, for dette folket er en oppfinnelse og en tilsnikelse av egypteren og terroristen Arafat.

Israel har omdannet denne ørkenen til et paradis, fått det til å gro, fra jordbruk og alt annet på «no time». De har gitt oss og verden så meget, og de skal boikottes? Her kan dere se Israel som en grønn oase fra verdensrommet.

Da de rykket inn i Øst Jerusalem i juni 1967, var det slum. Og her fantes det intet palestinsk folk som hadde skapt noe under det Ottomanske rike. Frem til den første intifadaen skapte Israel grunnlag for økonomi, for kristne og arabere i Judea og Samaria. Derfor måtte det stoppes, og arabere mistet sitt eget levebrød. Inkludert de kristne, med lange tradisjoner som nå er desimert, slik som i Irak og Syria. Det siste fortiet, fordi våre «forskere & journalister» ikke kan skylde på jøder.

Palestinernes «legitimitet» er bygget på systematiske løgner fra dem selv, med støtte fra FN, EU og vestlige land (nå også USA), hvor Norge ligger helt fremme. Det er nærmest en dugnad fra 1) «akademikere,» 2) polititikere, 3) prester  og 4) pressen/ fake news.

La meg nevne denne forskeren, og hun er representativ for alle sine kollegaer. De er alle klonet og er ikke noe annet enn propagandister. Hun har fått fri adgang til israelske arkiver for å luke ut et hvert halmstrå for å delegimitere Israel og fortie de palestinske/ arabiske løgnene og deres despoti. Og da det var snakk om akademisk boikott, var hun i mot, fordi hun kunne opplyse «palestinere» om hva IDF driver med. Spion virksomhet altså, og de er ikke en gang skamfulle.

Jeg kunne velge flere politikere, men la oss ta arketypen Willoch, som i yngre dager sto opp mot arabisk aggresjon (1967, 1973) rettet mot Israel. Men noe skjedde med ham. Han har også trålet alt han har kommet over for å finne israelske «lyter» og forstørret dem 1000 ganger. Konstruert sine løgner ved «cherry picking» fra hva blant andre israelske forskere har skrevet. Og igjen fant han ikke èn arabisk palestinsk lyte tilbake til 1948. Despoti av verste klasse. Han skal ha funnet et mulig «mini folkemord» begått av jøder ved hjelp av å klippe og lime. Faktum var imidlertid at Israel forsvarte seg umiddelbart etter dannelsen mot alle odds.

Klart han ikke har funnet noe ut om arabere/ palestinere, hva Israel har forsvart seg i mot. Heller ikke at hver gang de tapte, gav Israel dem våpenhvile, selv om de kunne ha massakrert dem, som da tusenvis av soldater som ble fanget i Sinai i 1973. Nei, Israel skal ikke krediteres for noe, for dette er utelukkende jødehat, og det bringer stor skam på Norge.

Hva sier Willoch og andre om at unge arabere tar seg inn i en jødisk bolig, dreper en sovende familie, for så å bli hyllet av Abbas og får gater og torg oppkalt etter seg. Og her ligger grunnen, som Willoch aldri oppdaget: Programmerte barn. Alt slikt er fortiet, i pakt med formålet. Husk nazistene tok sine tenåringer,  muslimer fra de kan gå og snakke.

Nei Willoch, sammen med «forskere» finner halmstrå for å oppnå hensikten: Demonisere og delegitimitere Israel. For dette har han blitt omfavnet av sin venn og terrorist Arafat, som gav Willoch ærespass, en terror organisasjon som har lovfestet Israel destruksjon som folk og nasjon.

Trenger jeg si noe mer, annet enn at denne Høyremannen er blitt helt blant hele venstresiden/ alle våre jødehatere, som står med PLO og Hamas. Israel skal destrueres som folk og nasjon. Fred er ikke formålet.

Dette har sin årsak i at dannelsen i 1948 gav det klassiske jødehatet et nytt stort ben å stå på. Og Norge har allerede en slik skamfull historie, selv innen den Lutherske kirken, som feirer sin opphavsmann i disse dager – en utpreget jødehater.

Og denne «kirkens» internasjonale representant, Olav Fyske Tveit sier: «Israels krav på Jerusalem, er som om Norge krevde Gøteborg, som hovedstad.» Trenger jeg si noe mer? Han har sikkert gått 6-7 år på presteskole og vet ikke at Bibelen nevner Jerusalem ca 700 ganger. Ikke et kvekk i koranen, og denne presten «gir» Jerusalem til muslimer.

La meg fortelle at i juni 1967, hadde jeg ca. en uke igjen av min 15 måneders verneplikt i marinen, da Seksdagerskrigen brøt ut. Under hver nyhetssending samlet vi ca 60 marinegaster oss i messen, sammen med verksteds-folk, for å høre på NRK om den utrolige fremgangen til Israel på fire fronter. Jeg kan ikke huske at en ombord tok side med despotiske og barbariske arabere som skulle utrydde et lite demokrati og dets folk, som nå hadde fått sin rettmessige nasjon på historisk grunn. Det eneste demokratiet i Midt Østen til denne dag, hvor selv 20 % arabere har alle de rettigheter som mangler i alle nabostater.

Ja, selv NRK journalister (før venstresidens kuppet redaksjonen) fortalte det som det var, og Arbeiderpartiet var venner av Israel, med Haakon Lie i spissen. Det norske folk stod med det jødiske folk. Grunn? Vissheten og bevisstheten om krigen og Holocaust. Dette var faktisk blitt en del av folkeopplysningen. Jeg startet i førsteklasse i 1953, hvor jeg allerede fikk innsikt i bibelhistorien, noe jeg skylder min tro og kjærlighet til det jødiske folk. Dette gikk opp for meg da en flott ung kristen finsk kvinne, som ble leder av en kristen avdeling ved Yad Vashem. Hennes bestemor hadde fortalt med kjærlighet om jødenes historie, som også er vår, menigheten, ikke ville vært foruten. Heller ikke vår Herre og Frelser.

Så etter 1967, startet propagandaen mot Israel. Og jeg husker faktisk den Lutherske presten Per Lønning, stå frem på Dagsrevyen for å snakke om all  «uretten mot det palestinske folk.» Jeg tipper det gav andre «hjemmel» til å gjøre det samme, for det har gått slag i slag siden.

Gradvis ble pressen, særlig NRK, et rent propaganda apparat for PLO. Samme teknikk som «forskeren» Willoch: Selektiv fokus/ klipp og lim, for å dekke over det arabiske despotiet/ barbariet, dernest å forstørre en hver israelsk lyte til det ekstreme. Og det har fortsatt til denne dag.

Det finnes intet palestinsk folk, det er en romersk betegnelse (keiser Hadrian) fra det andre århundre. Det var terroristen og egypteren Arafat oppfant dette folket. Vestbredden var ulovlig okkupert av Jordan før 1967, og ingen arabere ville ha en palestinsk stat, ergo er det ingen okkupasjon. Og her startet løgnkampanjen for fullt, med Norge helt i verdenstoppen. Nå hadde de mistet «sitt land.» Nei, det er alt historisk jødisk land Judea/ Samaria, og iht mandatet skulle de også hatt deler av Trans Jordan, som Gud vil gi dem tilbake før det er over. Og det skjer alltid ved at arabere skyter seg selv i foten.

Og støtten til arabere er alt proxy, for klassisk jødehat, som ligger dypt i den norske folkesjelen. Beviset?  Arabiske diktaturer bad «palestinere» om å flykte fra Israel, for å komme tilbake når de hadde utryddet alle jøder. Vi vet hva som skjedde, og det finnes flyktningeleire i Libanon og Syria, hvor de til denne dag ikke har en eneste rettighet.

Disse «palestinere» er det ingen som bryr seg om, særlig ikke etter den arabiske «våren.» De snakket aldri om dem. Bortsett fra da Israel var 60 år, og dette sier alt om norske «journalister» - jeg trenger ikke fortelle mer.

Det var problemer i en palestinsk leir i nordre Libanon, Sidsel Wold dro dit. Hun kom på Dagsrevyen direkte fra Beirut, snakket om problemene, men for deres forførte seere, så vagt og upresist at de kunne lett tro dette var noe som kunne limes på «okkupasjonsmakten» Israel, en rapport fra Vestbredden. Dette er en kjent teknikk alle vestlige «journalister» bruker for ikke å gi Israel noe «slack.»

Så blir hun spurt om Israels 60 års jubileum, alt satt i scene helt klart. Vi fikk en nedlatende «vintage» Sidsel Wold  rapport, helt på høyde med Odd Karsten Tveit, med mye lengre fartstid. NRK sendte ikke ett  program om mirakelet Israel fra 1948 frem til 2008. Slik jobber hele «pressen», unntatt Norge I Dag, og derfor mistet de pressestøtten, for å fortelle sannheten om Midt Østen. Reglene er rigget av Giske, for å ramme de mest opplyste redaktører Norge har. Og i denne samme konteksten må vi se angrepene på Oslo Symposium og Bjarte Ystebø.

Med dette avslutter jeg, med referanser nedenfor, som jeg håper dere vil studere. Ikke bare at de forteller sannheten, men de avslører det djevelske jødehatet. Hvorfor jeg uttaler meg så sikkert er fordi alt jeg har beskrevet ovenfor forties av løgnerne. De bryr seg ikke en gang om ta til motmæle, fordi de har ikke noe å komme med, de har ikke noe kildemateriale å vise til, bare selvproduserte «fakta» og «fake news.» Dernest blank avfeining, fortielse og  karakterdrap.

Og dette kjenner jeg til førstehånd, da jeg og meningsfeller var aktiv på «Verdidebatt.» Selv ble jeg ikke motsagt med fakta, men med deres kollektive løgner og personangrep, som ikke plaget Morken. Det viktige var at det dukket opp en historielektor, som gikk igjennom alt fra Balfour deklarasjonen (første verdenskrig) til vår samtid. Og en hver som kjenner historien ville vite at det var alt uangripelig. Gjett hva, det dukket opp folk med akademiske titler for å avise og regelrett trakasere ham med grove personangrep.

Her sanne forskere: Start gjerne med dette intervjuet med Gordon Tobiassen og få et sant profetisk innblikk:  Det er mye mer hos vnplay.no også en annen sørlending Arvid Bentson. De har begge drevet med israelsforskning fra de var tenåringer.

Jacques Gauthier, en canadisk forsker/ jurist publiserte for noen år siden 20 års forskning på Israels legitimitet:

Eugene Kontorovich, en ung professor ved universitetet i Chicago som holder foredrag om hva internasjonal rett faktisk sier, ikke hva løgnerne påstår den sier:

Joan Peters, forfatter av boken «Fra uminnelige tider». Hennes prosjekt var å vise at Israel var på den gale siden. Så hadde hun den evnen som sanne etterforskere har: «Let the evidence speak for itself» og hun kom ned på Israel side. Sjokkerte det løgnaktige hylekoret.

Boken gir en grundig redegjørelse av forholdet mellom arabere og jøder i Midtøsten fra uminnelige tider. Forfatteren knuser mytene om nåtidens begreper om et arabisk hjemland som baserer sitt krav på eldgamle røtter i Vest-Palestina. Den israelsk-arabiske konfrontasjonen er kjernen i saken, og denne boken gjør rede for denne bakgrunnen.

Kirkehøyden