Utgangsstrategier?

Av Dan Odfjell.

Under overskriften "Muslimsk utgangsstrategi" ble skribenten Qasim Ali på nettstedet document.no referert til som forbausende å ha uttalt til Klassekampen: "Jeg vil ikke krisemaksimere, men gitt at utviklingen fortsetter, mener jeg at det vil være fornuftig av alle innvandrere å ha en utgangsstrategi i bakhånd. Ikke bare muslimer". (Angivelig klages det av sistnevnte på dårlig integrering, men sannheten er motsatt: Muslimer flest vil ikke integreres, så reis så gjerne).

Det hele høres ut som del av en kjent melodi, at vi "skylder" innvandrerne 1) ikke å måtte arbeide for velferden og 2) ei heller å behøve å måtte innordne seg norsk kultur, lov og orden. Helt motsatt av hva vi nordmenn erfarte siste halvdel av 1800-tallet da mange immigrerte til Amerika. Ingen stats-hjelp fantes, og vi måtte ta hvilket som helst arbeide for i det hele tatt å overleve - og engelsk sprog måtte vi tilegne oss. Som Bibelen sier; "I ditt ansikts sved skal du ete ditt brød."

Hva Koranen sier vet jeg ikke nøyaktig. Men muslimenes religion og moral er tydeligvis ganske annerledes enn vår. Derfor, for å snu Qasim Alis uttalelse på hodet sier jeg heller: "Jeg vil ikke krisemaksimere, men gitt at islamerings-takten øker i Norge, mener jeg det vil være fornuftig for etniske nordmenn å ha en utgangsstrategi i bakhånd". For, allerede stille og rolig utvandrer ressurs-personer fra Norge, I Sverige er denne utviklingen (kallt "brain-drain") kommet lenger enn hos oss. Jeg treffer svensker og franskmenn i syd-amerika som omtaler Europa som helt uaktuelt noensinne å returnere til, annet enn for korte besøk.

Tenk, fraflytte dette verdens "lykkeligste" land? Ja, for lykke er langt mer enn flyktige penger og materiell velstand. Men aller viktigst, fordi kombinasjonen sosialisme, islamisme og forfeilet sentimentalisme truer med å omgjøre Norge til et ikke-egalitært islam-truet land. Derved ikke sagt at innvandringsmesssig har de borgerlige partiene vært stort bedre. Bondevik-regjeringen får ta sin del av skylden. Kun FrP av de større partiene har vist meningers mot og sunt bondevett. Men denne plagsomme virkelighet har "beskjemmet" de andre partiene til usaklig å "hevne" seg (KrF ikke minst) ved å påstå Frp forkastelig...Sannelig, sannelig sier jeg eder, jeg ønsker FrP stor fortjeneste til høstens valg. De eneste som fortjener fremgang.

Uten ny politikk vil Norge etterhvert og uvegerlig bli til et land hvor ikke-muslimer vil finne det langt mindre hyggelig å bo. Også fordi høy velferd vil svinne etterhvert som olje-formuen spises opp, dette nettopp pga innvandrere og tapt 7% "nasjonal-effektivitet". Ta med vår eldrebølge (som inkluderer et økende antall tidlig-pensjonerte innvandrere) og oljeformuen er raskt en saga blott.

Til Qasim Ali har jeg dette enkle tilleggs-svaret: At ikke-europeiske innvandrere (både muslimer og ikke-muslimer) som ikke finner seg tilrette i Norge, må gå i seg selv heller enn å klage. Eller, snarest vandre tilbake til opprinnelige egne og/eller til helt andre land. Vi har vært mer enn generøse med dere, vi har vært dum-snille også fordi de fleste flyktninger ikke er flyktninger, men er i Norge pga vårt over-generøse liberale velferdssystem, som tillater fusk og grovt misbruk. Og da holder jeg grov kriminalitet helt utenfor.

Jeg sier, la oss nordmenn begynne med å sikre fedrelandet ved å velge inn nye partier og politikere til høsten som vil ta vare på lille Norge - heller det enn å søke å "avhjelpe verden" innenfor landets grenser - både uforstandig og umulig. Vi er faktisk vitne til et vanvidd, et begynnende - hva jeg kaller et kommende "fremmede-velde". Som knapt tillates omtalt pga politisk feighet og korrekthet. For, gjennom riksmedienes forvrengende virkelighets-billeder skjules realitetene for oss. Intet mindre enn lands-svik.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.