Her er listen av årets 8.mars paroler fra Kvinnefronten

STAVANGER:

Vedtatt på parolemøtet 7 februar:
KAMP MOT ALL KVINNEUNDERTRYKKING – FOR FULL KVINNEFRIGJØRING.
 • Frihet fra seksuell trakassering – #ikketilforhandling
 • Sex uten samtykke= voldtekt. Ny lov nå!
 • 6 timersarbeidsdag med full lønnskompensasjon
 • Forsvar offentlig pensjon
 • Antirasistisk kamp mot sosial kontroll og æreskultur
 • Trygge aborter til alle verdens kvinner
 • Verdens kvinner trenger militær nedrustning
 • Pornofri barndom – nettpornofilter nå!
 • Prostitusjon er slaveri – styrk sexkjøpsloven
 • Styrk kvinnekampen – øk støtten til kvinneorganisasjonene
 • Forsvar veldferdsstaten – privatisering tapper det offentlige
 • Stopp umenneskelige skjønnhetsidealer
 • Avskaff aupair ordningen

OSLO

Vedtatt på parolemøte 10 februar:
#METOO – FRA TAUSHET TIL KVINNEKAMP!
 • Støtt demonstrantene i Iran, ned med det kvinneundertrykkende presteregimet i Iran
 • Oppholdstillatelse til alle ofre for menneskehandel
 • Kvinner for fred. Stans norsk våpeneksport og militarisering av Norge (Kvinnefronten)
 • Frihet også for verdens rullende kvinner! La oss delta og bidra på lik linje som alle andre
 • Antirasistisk kvinnekamp mot sosial kontroll og æreskultur!
 • Se oss. Hør oss. Gi oss arbeid!
 • Det er lov å være stygg – Stopp skjønnhetstyranniet (Jentefronten)
 • Vi er halvparten av historiene
 • Frihet til å være seg selv – nei til kjønnsstereotypier
 • Sex uten samtykke er voldtekt – vi krever samtykkelov!
 • Byrden over på voldsutøver – bruk omvendt voldsalarm!
 • Havarikommisjon for partnerdrap
 • Pornofri barndom – nettpornofilter nå!
 • Prostitusjon er slaveri – styrk sexkjøpsloven og hjelpetiltakene
 • Kvinnekamp er klimakamp / klimakamp er kvinnekamp
 • Fellesskap mot incest og seksuelle overgrep
 • Nei til surrogati. Livmor er ikke en handelsvare (Kvinnefronten)
 • Barselrevolusjonen: Dette er vårt siste varsel, nå vil vi ha bedre barsel
 • Kvinner over hele verden krever selvbestemt abort og prevensjon!
 • 8-timersdagen 1918 – 6-timersdagen 2018!
 • Pensjonskamp er kvinnekamp – forsvar offentlig AFP.
 • Lønnet arbeid til alle – praksisarbeid er slavearbeid!
 • Ikke shoppe vakter – hele og faste stillinger nå
 • Likelønn NÅ! – aktiv politikk for kjønnsbalanse i alle yrker
 • Styrk kvinnekampen – øk støtten til kvinneorganisasjoner (Kvinnefronten)

TROMSØ

Vedtatt på parolemøte 14. februar:
#METOO: NOK ER NOK!
 • Sex uten samtykke =voldtekt – ny lov nå!
 • Ta oss på alvor, ikke på rumpa!
 • Transkvinner er kvinner – bedre helsetilbud for transpersoner nå.
 • Sjølbestemt abort i 40 år – fjern nemdene!
 • Dette er vårt siste varsel – nå vil vi ha bedre barsel!
 • Håndhev sexkjøpsloven og styrk hjelpetiltakene
 • Bruk omvendt voldsalarm
 • Likelønn nå!
 • Ikke shoppe vakter – hele og faste stillinger nå
 • 8-timersdagen 1918 – 6-timersdagen 2018
 • Pensjonskamp=kvinnekamp
 • Støtt kurdiske kvinners frigjøringskamp!
 • Fri Ahed Tamimi! – Frigjør palestinske barn fra israelske fengsler
 • Oppholdstillatelse til alle ofre for menneskehandel
 • Nei til voldtekt som våpen, vern kvinner i krig
 • Skam over norsk flyktninge- og asylpolitikk
 • Antirasistisk kvinnekamp mot sosial kontroll og æreskultur

ÅS

Vedtatt i 8.marskomiteen 16 februar
 • #Metoo – Fra taushet til kvinnekamp!
 • Sex uten samtykke = voldtekt. Ny lov nå!
 • Støtt demonstrantene i Iran, ned med det kvinneundertrykkende presteregimet i Iran!

KRISTIANSAND

Vedtatt på parolemøte 15 februar:
 • #MeToo – fra taushet til kvinnekamp
 • Solidaritet med verdens kvinner
 • Kvinners rettigheter kommer ikke av seg selv
Underparoler:
 • Kvinner er ikke menns leketøy
 • Øst, vest, sør og nord- vi er alle kvinner av denne jord
 • Lovfesta rett til heltid –ja til 6-timersdag
 • Ut med rasistene, inn med feministene
 • Stopp gjelds-, volds- og krigsspiralen
 • EU/EØS forsterker krisen, kvinnene betaler prisen
 • Ingen er fri før alle er fri
 • Er en kvinnes blod, tårer og svette mindre verd enn en manns?
 • Knus imperialismen- for kvinnefrigjøring og kommunisme
 • Støtt Palestinske kvinner – nei til apartheid og okkupasjon
 • Fryktløse kvinner forandrer verden
 • Verdighet i asylpolitikken – også for ventende kvinner i mottak.

LEVANGER

Hovedparole: FEMINISMEN ER GRENSELØS!

ARENDAL

Hovedparole: VI HILSER VERDENS MEDSØSTRE 8.MARS – KAMP MOT ALL KVINNEUNDERTRYKKING

KONGSVINGER

Vedtatt på parolemøte 13 februar:
INGEN ER FRI FØR ALLE ER FRI
 • #metoo – fra taushet til kvinnekamp! Skammen er ikke vår å bære
 • Transkvinnekamp = feminisme. Ja til kjønnsmangfold
 • Feminisme er også antirasisme
 • Nei til profitt på dårlig selvtillitt. Føkk, skjønnhetstyranniet.
 • Alle fitter er fine
 • Stopp vold mot kvinner
 • Ja, til frihet. Nei til mannssjåvinisme og sosial kontroll i alle kulturer
 • Styrk og bevar Føden

TRONDHEIM

Vedtatt på parolemøte 27 februar
KAMP MOT ALL KVINNEUNDERTRYKKING
 • #Metoo – fra taushet til kvinnekamp
 • Bekjemp seksualisert vold
 • Flere jordmødre NÅ!
 • Forsvar offentlig pensjon!
 • Forsvar sexkjøpsloven
 • Frihet til verdens rullende kvinner – la oss delta og bidra som alle andre
 • Iranske kvinner kaster skautet, støtt dem!
 • Ja til 6-timers dag
 • JA til faste ansettelser
 • Kjemp for verdens jenter – stopp barneekteskap og kjønnslemlestelse
 • Kvinnekamp er klimakamp / klimakamp er kvinnekamp
 • Likelønn nå!
 • Lovfest retten til heltid nå!
 • Mer kunnskap om kvinnesykdommer!
 • Nei til profitt på dårlig selvtillit
 • Pornofri barndom – nettpornofilter nå!
 • Skam over norsk asylpolitikk
 • Stans norsk våpeneksport og militarisering av Norge
 • Støtt kvinnekampen i Kurdistan
 • Støtt palestinske kvinner – nei til apartheid og okkupasjon
 • Trosfrihet for kvinner i alle land
 • Ut med rasistene, inn med feministene
 • Verden vinner – med utdanning til alle kvinner
 • Voldtekt er sex uten samtykke. Ny lov nå!

BERGEN

Vedtatt på parolemøtet 15. februar.
Hovedparole: KAMP FOR FULL KVINNEFRIGJØRING
 • Begrav kjønnsrollene
 • Pornofri barndom – nettpornofilter nå!
 • Styrk kvinnekampen – øk støtten til kvinneorganisasjonene
 • The only feminism is intersectional feminism
 • We are not OVARY-ACTING by demanding equality
 • Likestilling = frihet for alle
 • Ja til kjønnsmangfold
 • Min kropp, mitt valg
 • Ta kampen for kjærligheten
 • Nei til nedlegging av kvinners soningstilbud ved Øyen
 • Hvorfor sone verre bare fordi vi er færre
 • Ingen er fri før alle er fri
 • Kvinnekamp er klassekamp
 • En kvinnes plass er alltid i revolusjonen
 • Skeiv kamp er kvinnekamp
 • Antirasistisk kvinnekamp – til kamp mot sosial kontroll og æreskultur
 • Kvinner skal ikke ties ihjel. Ikke i mediene. Ikke i kommentarfeltene
 • HOVEDPAROLE seksuell trakassering/vold mot kvinner: Vi vet hva flørting er – #metoo 
 • Styrk sexkjøpsloven – øk straffeutmålingen og krev hjelpetiltak, nå!
 • Siv, Trine og Erna! Ikke kødd med sexkjøpsloven
 • Ta oss på alvor – ikke på rumpen
 • Gjør politikken trygg for jenter
 • Ja til entusiastisk samtykke – samtykkelov nå!
 • Styrk kvinners rettssikkerhet. Ta anmeldelser på alvor!
 • Voldtekt er sex uten samtykke. Ny lov nå!
 • Frihet fra seksuell trakassering – #ikketilforhandling
 • Dark Room er inspirert av porno. Knus pornoindustrien!
 • Kvinne bryt ikke sammen! Bryt ut!
 • Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som faktisk rammer deg selv
 • Prostitusjon er betalt voldtekt
 • Jeg har opplevd #Metoo
 • HOVEDPAROLE arbeidsliv: Vi krever likelønn – ikke lønn etter kjønn 
 • Forsvar offentlig pensjon
 • #metoo – Vi krever trygghet på jobb
 • Ja til kjønnsnøytrale arbeidstitler
 • Ta kampen for 6 timersdagen
 • Forsvar solidariske og kjønnsnøytrale pensjonsordninger
 • Arbeidsreduksjon med full lønnskompensasjon!
 • Heltid nå!
 • Ja til heltid og faste stillinger
 • Lik lønn for likt arbeid
 • Flere kvinnelige grundere
 • HOVEDPAROLE kvinner og helse: Nedbemanning på barsel, et svik mot mor og barn
 • Helse Bergen – ikke splitt kvinneklinikken #bevarkk #mittunderliv
 • HOVEDPAROLE internasjonal solidaritet: Internasjonal solidaritet – støtt kvinnekampen i hele verda
 • Kjerringer mot at EU skal styre strømmen!
 • Trosfrihet for verdens kvinner
 • Støtt kvinnenes kamp i Latin-amerika!
 • Kvinner forandrer verden
 • Regjeringen tar strupetak på kvinne-til-kvinne-bistand
 • Bedre arbeidsvilkår for kvinner i sør
 • Utdanning for kvinnefrigjøring
 • Stopp menneskehandel
 • Utdanning er nøkkelen til bekjempelse av fattigdom
 • Utdanningsforbundet Hordaland
 • Stopp overgrep mot kvinner på flukt
 • Knus fascismen! Bli feminist!
 • Kvinner i alle land, foren dere
 • Saudi-Arabia ut av kvinnekommisjonen
 • #Skamløs
 • No justice, no peace – no racist police
 • Nei til vold som våpen. Vern kvinner i krig