NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

tirsdag 9. juli 2019

Til Redningsselskapet - RS?

Av Norvald Aasen. 

Min samboer mottok nylig et brev fra RS, visstnok med lodder etter hva en sms melding til henne fortalte. Brevet er ikke åpnet og sendes i retur til en noe pussig adresse på baksiden der det riktignok ikke er opplyst om noen "returadresse".

Jeg vil bemerke noen ting i anledning Redningsselskapet og hva dette selskapet driver med for tiden:

Jeg og min samboer har sluttet å gi penger til Redningsselskapet etter at RS sendte båter til Middelhavet for å bistå de som driver migrant transport fra Afrikas kyst og innom Schengen grensen til Europa. Riktignok var dette en oppfordring fra Erna Solberg, etter hva jeg er fortalt, og som RS fattet interesse i å bidra med.

Jeg vil også påpeke at denne aktiviteten som drives i Middelhavet etter mitt syn er med på å lokke migranter ut forbi nord-afrikanske land sine territorialgrenser i håp om å bli plukket opp av multimilliardæren Soros sine hjelpere, noe som har ført til at mange har omkommet på havet. Dette bør være et tankekors for RS, selv om det tydeligvis heller ikke er noe tankekors for migrant industrien, eller for andre som har interesse i å destabilisere Europa, og Norge, gjennom massemigrasjon fra andre verdensdeler.

Jeg er overbevisst om at Soros sin milliardformue er i stand til å finansiere både Siem Pilot, Olympic Commander og Redningsselskapet, og andre interessenter innen den lønnsomme migranttrafikken, så vi vil heretter avstå frå å gi bidrag bl.a. RS.

Som tidligere sjømann i utenriksfart så jeg opp til NSSR og støttet på mange måter dette selskapet. Som sjømann hadde jeg også en sterk nasjonalfølelse og fedrelandskjærlighet, noe som ikke står i forhold til vår tids aktiviteter for å gjennomføre utskiftningen av vårt gamle folkeferd gjennom massemigrasjon, som altså RS nå bidrar til.

Norvald Aasen,
6983 Kvammen