NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

fredag 20. desember 2019

Utestengelse av Russland i idretten

Av Norvald Aasen.

From: Norvald Aasen
Sent: Wednesday, December 11, 2019 9:43 AM
To: erik.roste@skiforbundet.no ; linda.helleland@stortinget.no ; Norvald Aasen
Subject: Utestengelse av Russland i idretten

Til Erik Røste og Linda Hofstad Helleland.
 
Når personer eller stater blir utsatt for den nasjonale og internasjonale eliten sin hets og beskyldninger da blir jeg skeptisk!
 
Det blir hevdet fra Røste og Helleland at Russland ikke har fått streng nok straff etter at de er utestengt fra OL og VM. Dette på grunn av dopingskandaler. De kan visstnok under tvil få lov å stille under nøytralt flagg og uten nasjonal hymne ved seierssermonier. Og vestlige idrettsutøvere blir påvirket til å uttale seg agressivt overfor russiske utøvere til media.
 
Ingen, eller de færreste, ønsker doping, alle skal konkurere på like vilkår! Dette mener også jeg.

Men jeg noen spørsmål: Hva med andre stater der det er avslørt doping? Og Norge, som alltid går høyt på banen for å vise egen prektighet har i nær fortid hatt to dopingsaker, er vi noen bedre enn de fleste andre?
 
Vil dere virkelig stå frem på tv-skjermen og fortelle at utestengelsen av Russland ikke er politisk begrunnet? Dette tror vel de færreste på, heller ikke jeg!
 
Jeg tror at grunnen til denne evindelige Russland/Putin hetsen er at Russland ikke har kastet seg inn i den vestlige elitens multikulturelle og ville selvmordsdans, der målet er folkeutskiftninger og nedleggelsen av Vestens nasjonalstater.
 
Om jeg var russisk idrettsutøver, og ren for doping, ville jeg likevel ikke stillet i internasjonale mesterskap uten under russisk flagg og behandlet som andre lands utøvere. For grunnen til denne hetsen tror jeg ikke er sportslig begrunnet, men politisk!

Jeg tror ikke på dere!
 
Norvald Aasen,
6983 Kvammen
.....................................................................

Videresendt til debatt@dagen.no

Fra: "Norvald Aasen" 
Emne: [debatt] Fw: Utestengelse av Russland i idretten
Dato: 11. desember 2019 kl. 09.46.34 CET
Til: <debatt@dagen.no

.....................................................................

Retur av leserinnlegg til Dagen

Takk for at du sender leserinnlegg til Dagen. Debattsidene våre blir mye lest, og mange deltar i debattspaltene med stort engasjement.

I forhold til størrelse og opplag mottar Dagen svært mange debattinnlegg, hver uke og måned, hele året. Av hensyn til spalteplassen og aktualiteten kan vi ikke ta inn alle innleggene vi får tilsendt, selv om de saklig sett er greie og interessante. Vi vurderer da ut fra hva vi finner mest interessant med tanke på Dagens prioriterte stoffområder og lesergrupper. Vi legger også vekt på variasjon.

Innlegget du har sendt oss, vurderer vi slik at vi ikke tar det inn. Det følger derfor i retur. Vi må hele tiden gjøre vanskelige valg i forhold til aktualitet, og vi må også vurdere om de mottatte innleggene tar opp argumenter som allerede er presentert i debattspaltene. Fordi vi får flere innlegg enn vi har anledning til å trykke, må vi velge noen av dem.

Vi ønsker gode, åpne og friske spalter for leserinnlegg av ulik lengde og karakter for Dagens lesere. Derfor har vi satt opp retningslinjer for leserinnlegg, og derfor gjør vi våre prioriteringer i hvilke innlegg vi tar inn.

Vær fortsatt velkommen som skribent i Dagen!

Med vennlig hilsen
Tarjei Gilje
-debattredaktør-
.....................................................................

From: Norvald Aasen
Sent: Tuesday, December 17, 2019 10:11 AM
To: Else-Kristine Hjellestad ; Norvald Aasen
Subject: Re: Fwd: [debatt] Utestengelse av Russland i idretten

Kjære Else-Kristine Hjellestad, avisa Dagen.

Takk for innlegg i retur og takk for tilbod om framleis å vere "skribent" i dykkar avis. Då må eg flire litt med meg sjølv! Eg har sidan eg såg fåren ved masseinnvandringa skrive tusenvis av lesarbrev, dei stod på trykk landet over frå Finnmark i nord til landet i sør og frå svenskegrensa til vest i Florø. 

Redaktørar av den gamle skulen sette si ære i å halde fridomsfana høgt, fridom til m.a. ytringar og frie tankar. Denne tida har no teke slutt, det er for det aller meste redaktørar og journalistar av den nyare tid, opplærde av professorar som har gjort sitt beste til å fylle skoa til Pol Pot, Mao, Stalin, Kim-dynastiet og deira likemann var også sosialisten Hitler, desse mediafolka har teke mål av seg til å gjere media om til propagandasentralar for ei ny slavetid for eige folk.

No ser eg at vi mister landet vårt - og landet, Noreg, mister det eine av sine to folk, nordmennene! 

Dette er trist å sjå, men når daglege påverknadar frå media, både i aviser, radio og fjernsyn har som oppgåve å få dei unge til ikkje å bry seg om den dyrebare arven frå våre forfedre og -mødre om å verne landet vårt, så får dei nok kjenne eingong i framtida at som ein reider så ligg ein.

Putin vil ikkje utsetje det russiske folk for den ulukka som norske og vestlege leiarar så inderleg ynskjer sine folk, også det norske. Difor har Putin og Russland vorte utskjelt og hetsa i vestlege media og innan politiske og andre kjendiskretsar. Russland skal skuldast for alt elende, er det ikkje doping (som finn stad også andre stadar) så er det Russland som "annekterer" sitt eige landområde, Krim, Russland som "selvhevdende" og det meste hån ein vestleg sjølvrosande elite kan finne på for å få hatet av Russland til å nå nye høgder. For då kan NATO gire opp endå meir rustningsindusti av mordvåpen. Er det ikkje "vakkert", Hjellestad, hykleriet og sjølvrosen i "fredsnasjonen"?

Når nokon, stat, person eller gruppe, som mellom anna FMI, får smake eliten sin vrede så stiller eg meg kritisk til kva sanninga og bakgrunnen er.

No nærmar vi oss Julehøgtid, då kan eliten slutte av året og meske fjesa sine i ribbefeitt vel vitande om at det er det folket som dei har planlagd ei ny kolonitid for som har betalt for gildet og den maten dei velter i seg. Og dei kjem gjerne med uhemma flosklar om ei "gledeleg" Julehøgtida, ei høgtid som dei færraste innan denne eliten bryr seg det spøtt om. Her ligg det andre planar for framtida.

God jul til Dagen og vonar du, hyggelige Hjellestad, let redaktøren lese mine tankar.

Mvh
Norvald Aasen, 
6983 Kvammen    
Tlf. 57731844