Ingen barn må bevise sitt menneskeverd – heller ikke barn med Downs syndrom!

Kjære dere!

Jeg er djupt urolig med tanke på at Stortinget på tirsdag kan komme til å vedta ytterlige liberaliseringer når det gjelder forplantning og det ufødte mennesket. Det var godt å se at det er tatt initiativ til en underskriftkampanje mot noe av dette. Se her: https://plasstilalle.com/ 

Slik er oppropet, som vi alle må kunne skrive under på:


I Norge er det heldigvis bred enighet om at vi ønsker et samfunn som gir plass til alle uavhengig av diagnoser og egenskaper. 26. mai skal Stortinget likevel stemme over flere forslag om å tilby fosterdiagnostikk til alle. Dette er spesielt målrettet for å identifisere Downs syndrom og noen få andre arvelige tilstander.

Endringene består av å gjøre fosterdiagnostikk tidlig i svangerskapet tillatt og tilgjengelig for alle gravide gjennom den statlige svangerskapsomsorgen og i tillegg tillate NIPT-blodprøven. Det er ikke dokumentert at rutinemessig tidlig ultralyd gir noen helsegevinst. Derimot er kromosomavviket Downs syndrom en av de vanligste tilstandene man kan oppdage ved tidlig ultralyd rundt uke 12 av svangerskapet. De fleste som får vite at fosteret de bærer på har Downs syndrom, velger abort. 

Vi synes det er alvorlig at det med offentlige midler settes i gang en rutinemessig kartlegging av fosterets egenskaper. Det sender et signal om at noen barn er mindre ønsket i samfunnet vårt. Det er forståelig at mange mennesker med Downs syndrom og andre kromosomavvik kan føle seg uønsket når testene er fininnstilt på akkurat deres diagnoser. 

Det gjøres nå dramatiske endringer som rammer en allerede diskriminert minoritet. Det fortjener respektfull oppmerksomhet. Vi håper mange vil være med oss og si klart fra om at barn med Downs syndrom og andre tilstander er akkurat like mye verdt som andre barn!

Kvinners rett på informasjon og oppfølging – ikke minst retten til selv å velge å få et barn som er annerledes – er viktige verdier og det bør ikke gå på kompromiss med likeverd, mangfold og en respektfull tone i møte med våre medborgere med Downs syndrom.

Med dette ber vi stortingspolitikerne om å stemme mot forslagene om 


  • tidlig ultralyd og blodprøve for alle gravide (KUB-test)
  • å tillate NIPT-blodprøve for alle gravide


Du kan altså slutte deg til dette her: https://plasstilalle.com/ 

Hilsen
Ragnar Andersen
Bjørnstadvn. 64,
1712 Grålum 
Tlf. 69 144 308