Har de kristne mediene kapitulert?

Av Dan Odfjell. 

Har de kristne mediene kapitulert?

Noe Roger Dyrøy (PDK) nylig etterspurte i et kommentarfelt etter at Hans Rustad på document.no 14/1/22 hadde overskriften «Skal ytringsfriheten ha rekkverk?». Temaet var Norsk Presseforbund og deres PFU plakat, til åpen debatt og fullt øyensyn også fra andre enn de sosialistisk hel-frelste. 

Men Dyrøy, kapitulert overfor hva? Jeg tror han snakker om den demoniske makten som gjennomsyrer Norge og som formidles gjennom riksmediene, og også via de to «kristne» avisene Dagen og Vårt Land. Som begge lojalt synes å «kvittere» for statens pressestøtte.

Staten som igjen synes på lag med SV-biskopene som har glemt de ti bud «du skal ikke ha andre guder enn meg». Å glemme dette vesentlig er intet mindre enn å falle kristendommen i ryggen. Og det fra kirkens egne nå sterkt islam-beskyttende menn og kvinner, forresten nå mer og mer kvinner. Som forbausende nok ikke står opp mot de meget kvinne-fornedrende muslimene. Som forøvrig forfølger og voldtar hvite kvinner - den reneste sports-aktiviteten. I deres hjemland drepes kristne, både menn og kvinner - eller sistnevnte omgjøres til sex slaver eller annet fornedrende.

Hva jeg her skriver vil selvfølgelig avisene Dagen og Vårt Land aldri trykke, selv om alle vet at det jeg refererer til er alminnelig sannhet. Da blir spørsmålet, når selv biskopene ønsker den sekulære politikken velkommen, og det gjør de angivelig, nemlig 1) økt innvandring fra muslimske land, og 2) når disse ankommer, oppmuntres de av myndighetene til å beholde sin heller ekstreme kultur, heller enn å integrere seg, og følgelig, 3) på hvem sin side opererer da de politiske biskoper - for her å adressere dem og islam åpent og helt direkte? 

Ikke at jeg tror de bryr seg om å svare lille meg, så høytflyvende og selvgode som de synes blitt, ja oss nær alle fraværende. Nei, da skjuler de seg heller bak sine fine kapper. Underholdt av staten lever de slett ikke et stress-fult liv, tvert imot vil jeg påstå. Og så helt unødig mange som de er, og med ansatte som tar seg av det aktuelle kirke-vedlikeholdet. Biskopene virker som administratorer for alt annet enn det de er viet for: «Gå ut og gjør alle til mine disipler». Og kirkerommene er nær tomme. Så hva bedriver de, hva gjør de for den verdslige lønnen sin?

Når jeg hører på andaktene til presten Ludvig Nessa via kirken.no slår det meg hvilke fariseere vår biskoper, med sin nye preses Olav Fykse Tveit, synes blitt. Ved å se opp Wikipedia kan man lese om preses tidligere aktiviteter. Kanskje skrevet av ham selv. Hvor det fremkommer at han har deltatt internasjonalt i klima-sammenhenger, fredsbevaring og flyktningers om- plasseringer. Men Fykse Tveit er kanskje mest kjent som en sterk Israel-motstander, det fremkommer dog ikke… Om det var derfor at Kong Abdullah av Jordan dekorerte ham vites ikke. Men Fykse Tveit synes både ensidig og forfeilet og har lenge sterkt argumentert palestinernes sak. Slik har han forkludret norsk forståelse av realitetene i regionen. Hans «bagasje» rent politisk synes som bestilt nettopp av disse såkalte «SV-biskopene». Men Jesus var ingen politiker og står seg støtt. Og bibelen kan ingenlunde om-tolkes av norske biskoper. Bemerk bare, kvinnelige biskoper gir bibelen faktisk ikke åpning for. 

I det hele tatt, den norske kirke, DNK, trenger en general opprydding som kommet helt på villspor, med sine triste tomme kirkerom. Det ikke minst etter at kvinnene er begynt å kle seg i biskop-kapper. Opererer disse da på Guds nåde? Og spesielt ikke når de tydelig er sterkt politiske, referert til som SV-er. For Jesus var ikke politisk, han var upartisk. Da jeg bok-anmeldte «La de første kristne få komme til orde» var biskopene, iallfall meg bekjent offentlig tause, selv om jeg utfordret dem. Men tar jeg her feil er det jo enkelt for preses å korrigere, og det til oss alle, takk. For det er «oss mange» som lønner dem. Hva kvitterer de med som stats ansatte, når vi knapt noen resultater ser? Jeg hadde selv nær sagt, overhodet ingenting. Og politikere har vi da allerede langt for mange av..

Takke oss til Frelsesarmeen, den gjør en jobb, og selvstendige menigheter likeså. Mens DNKs gjenværende menigheter smuldrer vekk under et unødig og skadelig overformynderi samt politisk korrekthet, oss alle forøvrig en ulykke. Landet søkes bevisst avkristnet, slik det ser ut for, og kirkelederne er blitt en ny og politisk levevei, enn så lenge?

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

Kommentarer