Guds kraft til frelse!

Av Einar Kristoffersen. 

Guds rike består ikke i ord, men i kraft. 1 Kor 4:20

I motsetning til all annen religion, filosofi, åndelige øvelser og metoder til livsforbedring - som vi ser så mye av i vår tid - er kristendom, der hvor den er sann og ekte, noe helt annet enn en lære som må etterleves etter beste evne. Den kommer ikke til oss med påbud og forbud og metoder til etterlevelse, men er i seg selv en kraft! - Ordet om korset er en Guds kraft til frelse!

Vi læres altså ikke hva vi skal gjøre for å oppnå frelse, men vi forkynnes hva Han har gjort! Vi frelses altså ved noe som allerede er gjort for oss, og i det ligger kraften, en kraft som formidles til oss nettopp ved det budskapet. Derfor får fangevokteren i Filippi det svar på sitt spørsmål: «Hva skal jeg gjøre for å bli frelst?»: «Tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus!» (Apg 16:30-31).

Tro evangeliet! - For det er Guds kraft til frelse! (Rom 1:16).

Men da må jo evangeliet være et budskap om noe som allerede er ferdig, ellers kan jeg jo ikke tro på det!

Vi er kalt til å forkynne de innbudte: «Alt er ferdig!» (Matt 22:4). Den som ikke kan det, han åpenbarer nettopp ved det, at han ikke selv har tatt imot det for intet, og kan umulig være sendt ut av Herren til å forkynne, for han forkynner jo ikke det som Herren vil ha forkynt!

Guds rike vinnes av oss ved en annens gjerning! Så hør og ta imot ordet om Jesus! Klyng deg til det! Da skal du også få erfare, om så ikke før på evighetens dag, at det er Guds kraft til frelse!


Kommentarer