Hans forunderlige veier

Av Einar Kristoffersen. 

Og han gledet seg, etter at han med hele sitt hus var kommet til troen på Gud. Apg 16:34

Han hadde ikke tenkt det, fangevokteren i Filippi, at han skulle få fanger inn i sitt fengsel som skulle bli til frelse, både for ham selv og hele hans hus. - Men det var det en annen som hadde tenkt. - Den ondskapsfulle forfølgelse som ble satt i gang mot Hans vitner på stedet, brukte Herren til en frelsesmulighet for dette huset.

Slik arbeider Herren! - Imot alt hva vi vanligvis tenker, og ofte på helt andre veier enn de vi synes er rimelige. Derfor må den som skal være et Herrens vitne - nest etter å eie den kjærlighet som følger av evangeliets åpenbaring - fremfor alt eie tro og tillit til Herren! Nettopp fordi Hans veier ofte synes så bakvendte for oss som ikke har hele oversikten.

Men se dette salige resultatet av noe så ondt som en grov forfølgelse - et helt hus i glede og frelses fryd!

La dette få være et trøstens ord for deg som kanskje ser og har opplevd så mye vondt og trangt, du ikke forstår - Han har sagt deg, og lovt deg, at alt skal tjene deg til gode! Det vil altså si at enden på det skal bli noe å glede og fryde seg over for deg! Men til å leve i dette, kreves tro!

Disiplene ba: «Øk vår tro!» (Luk 17:5).

Kommentarer