Med evig kjærlighet!

Av Einar Kristoffersen. 

Ja, med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Derfor har jeg latt min miskunn mot deg vare ved. Jer 31:3

Her får du forklaringen på hvorfor du på dette tidspunkt ikke ligger i fortapelsen, eller hvorfor Gud ikke har gjort ende på denne opprørske menneskehet. Det er ikke fordi du i deg selv er så verdifull, som vi ofte kan høre det sagt, men fordi Han elsker! - Og har gjort det fra evighet av.

Det er det som er så godt for den som er kommet til sannhets erkjennelse - å få leve i bevisstheten om at Gud elsker fordi Han elsker, og at det ikke har noe med min verdighet å gjøre!

Hva vil du med denne din verdifullhet? Ser du da ikke, at det ikke er annet enn egenrettferdighet! Var du så verdifull, hvorfor måtte det da sones for deg med blod?

Nei, det er bare fåfengt drøm og innbilning! Grip heller sannheten, når du hører den, som her: «Med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Derfor har jeg latt min miskunn mot deg vare ved!» Det hele har sin grunn i evig kjærlighet!

Det er da vel en så mye tryggere grunn, ikke sant? For her er ikke tale om en ustadig kjærlighet som vår, men Guds kjærlighet, som er evig! - Og vi kan legge til: Uforanderlig!

Kommentarer