Salige er de saktmodige

Av Øivind Andersen. 

"Salige er de saktmodige; for de skal arve jorden." Matt 5, 5

Saktmodig er et ord som ofte blir misforstått. Man oppfatter det som å være særlig tilbakeholden, litt unnfallen, redd for å si sin mening, eller være litt for forsiktig. Men det er en misforståelse. Jesus sier om seg selv: "Lær av meg, for jeg er saktmodig og ydmyk av hjertet!" Matt 11, 29. Han var ikke redd for å si sin mening. Han var såvisst ikke noen dott.

Saktmodig betyr å ha satt sin sak i Guds hånd.

I Sal 37, 5 har vi et ord som kan sies å være en definisjon av hva saktmodighet er: "Sett din vei i Herrens hånd og stol på ham! Han skal gjøre det."

Vi oppfordres til å la vår saktmodighet bli vitterlig for alle mennesker. Fil 4, 5. Og i den sammenheng sies: "Herren er nær."

Vi skal la det bli kjent for andre at vi stoler på Jesus. Andre mennesker skal vite at han fører vår sak.

Å stole på Herren gir et sinn som aldri tar seg selv til rette. Vi kan ikke gå på uten videre. Vi må ha tro for at Herren vil det vi skal foreta oss. Ofte må vi da vente på Herrens time, og holde oss tilbake der hvor menneskene nettopp synes vi burde gå på.

Omvendt hender det at vi må gå på der hvor andre synes vi burde holde oss vekk. Vi blir noen ganger nødt til å si vår mening der hvor ingen har spurt oss om den.

Enten vi går på eller vi holder oss i ro, har det samme årsak. Vi har satt vår sak i Herrens hånd og er avhengige av ham.

Menneskelig sett ser det ofte upraktisk ut å stole på Herren. Men en dag kommer det til å vise seg at de som gjør det - og bare de - er jordens rette eiere!

Kommentarer