En tradisjonell nordmanns besyv..

Av Dan Odfjell. 

Etter mitt 28/8/23 innlegg på det ærverdige nettstedet spikerscorner.no: «Støre konsekvent i sin galskap?» fremkom påstanden om at vi ikke lenger synes som et land å betrakte, mer som et aksjeselskap underlagt FN - et slags holdingselskap - samtidig underordnet andre bedrevitende og fremmede konstellasjoner som EU, WEF, ja til dels også plagsomme og nær diktatoriske andre forstå-seg-påere. Disse tror de vet vårt beste, det gjør også USA, bare at de alle agerer kun ut fra eget beste.. Vår nå ødeleggende strøm- krise viser at det vi har og produserer, det går til overmakten, at vi som et datterselskap tilståes kun smulene. En god analogi, nemlig at vår selvstendighet og demokrati er tapt i denne skjeve holdingmodellen, at et norsk folkelig opprør gjennom valg eller på annen måte bør til. Snakker jeg da om høygafler og/eller stokker, eller noe verre, da blir jeg ned-dopet og innlagt på sinnssykehus, derfor selvfølgelig gjør jeg ikke det.. Bare at som borger føler jeg oss sterkt tvunget og misbrukt av Klima- og Mangfoldstinget, i dets totalt manglende respekt for Grunnloven.

For når sannheten skal sies og ikke ties, jeg benytter min ytringsfrihet til å ytre mitt store misbehag om Jonas Gahr Støre, som den nest-verste norske statsminister i hele etterkrigs-tiden, overgått kun av folkebedragersken, Gro Harlem Brundtland, som forrådte oss to ganger, først med fremmed-innvandringen og deretter med EU innført til landet til tross for to folkeavstemninger imot. Men se, Jonas har også løyet grovt mht god integrering etc, ja, om det berikende store Vi, samt mye annet og kostbart, senest Ukraina-krigen og Nato. For Norge har nå gjort seg til en Russlands-fiende, utilgivelig det, der har vi ennå ikke sett slutten.. Jonas er på lag med det korrupte Biden-regimet, både han og Erna Solberg, de er begge på feilt lag og Norge som nasjon uforståelig ødeleggende, det har jeg da lov til å mene når menings-kontroll ennå ikke er innført i Norge. Men det kommer nok snart, slik disse to parhestene diktatorisk spiller på lag med EU og annen uforstand.

Må det som fungerer godt i Norge bort, bare fordi det ukristelige politiske ekkokammeret av middelmådigheter vil det slik, da misbrukes våre penger til å tilintetgjøre oss. For slik som nå brukes alle midler til å kontrollere oss, til ingen politisk forandring, de skryter frekt av sitt ikke-fungerende demokrati sågar. De lyver og puster sikkert, selv når de sover, løgn både på innpust og utpust og innser det neppe selv lenger, så hardkokte er de blitt, for de vet knapt sannhet lenger, dvs annet enn det som bringer dem makt over oss andre. Jens Bjørneboe tok i sin tid et oppgjør med makten: Hør hvor det lyves i bøker og blader, hør hvor det knitrer av løgn i papir! — Løgnen skal såes i spalter og rader, det er et jordbruk som lønner og gir! — Løgnen skal vokse seg fruktbar og frodig, over en verden som skjelver av skrekk — Herre min Gud, hvor papir er tålmodig, under sin skjendsel av sverte og blekk!

Altså, vi er langt fra de eneste som besværer seg, nå synes hele Vesten kommet på ville veier med Biden-regimet i spissen. Som tidligere, alt brukes til å unnskylde eller til å bortforklare seg, at verden tar feil og de med makten har rett.. Men verden er ikke ny, alt har vært sagt og påstått før. All historie viser allslags forfeilede, selvsikre profeter og skurker. Den nå påståtte FN-en-verdenen og Agenda 2030 er vår tids feilavsporing, en ny og umenneskelig tvist om såkalt  globalisering, dvs makt, samt om falsk ære. Ifølge WEF skal vi alle bli fattige og eierløse, dog  likevel lykkelige, det høres ut som ren kommunisme i ny drakt, ellers liten forskjell; altså noen store få vil regjere oss - de talløse mange og små - fordi vi er uvitende.. Bare at denne utopien ikke er bærende for oss, vi higer etter frihet og rettferdighet, og den unner makten oss ikke. For da må den deles med oss, altså mht både sannhet og goder, men det synes da for besværlig, ja sikkert rent plagsomt..

Men disse drømmerne og egoistene, disse neste-dags-globalist-evangelister, de sloss mot den menneskelige naturen, som gjør at vi er født frie og en slave-tilværelse foruten. Strekkes denne utopi-strikken av makt, brister den til slutt. Vi bor i et søkkrikt land som tiltrekker seg allslags lykkejegere, mest de uhederlige; de ærlige og oppriktige alltid i mindretall. Av det følger at mindretallet har rett, noe som går imot vårt politiske parti-system som sloss om de-mest-primitive-gjorte stemmene. Derfor trengs ekstra strenge konservative ledere, for liberalistene de roter det alltid til, enkelt fordi liberalisme bare yngler mer liberalisme og til slutt kaos. Dette har Erna Solberg ikke forstått, en enkel sjel som forfekter uheldig overnasjonalitet og Norges fornedrelse, snakk om en bortreist landsforræder. Og egenhendig har hun ødelagt Høyre med sin stahet og storhet samt dramatisk dreiet partiet sosialist-globalistisk retning. Noe annet og langt mer trengs i statsminister-stolen, nemlig rolig sindighet og reflektert tanke for hele folket god-gjørende, samt viktigst, fremtidige generasjoner til redning. Ingen FN-verdensregjering, og vi må ut av EU og få avsluttet en livsfarlig sosialist-sverming. 

FNs en-verden galskap er blitt en ny tvist i søken etter penger og sosial klatring med fine ord og vendinger. Dette kalles retorikk eller demagogi, som betyr folkeforførelse, ingen bærende og varig konstruksjon, et luftslott blitt. Der er intet nytt under solen, inkludert at verden vil bedras. Og avslutningsvis, Jonas og Erna er faktisk sammen blitt vår ellevte landeplage, uhelbredelige bedragere.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant 

Kommentarer