Leo Ajkic som regjeringens rådiver

Leo Ajkic. Foto: Geir Dokken.
Av Norvald Aasen. 

Til Statsminister Erna Solberg og Finansminister Siv Jensen, Regjeringen:

Jeg merker meg at bosnieren Leo Ajkic skal gi Regjeringen råd om integrering. Jeg sier bare: Nå har også denne regjeringen gått fra vettet til tross for store ord i valgkampene for å narre oss velgerne til valgurnene!

Kanskje er det på tide, snart etter 30 år med asylgalskap, å spørre oss nordmenn og samer til råds om både asylpolitikk, innvandring og integrering? Eller er vi som eier Norge helt utelatt når landets fremtid og vår eksistens skal bestemmes?

Norges to urfolk er nå stadig tydeligere i ferd med å dele skjebne med andre urfolks undergang grunnet innvandringen som knekket disse folkene og deres samfunn!

Lærer dere aldri, eller er det ondskap og forakt for vårt folk, vårt fedreland og våre tidligere generasjoners slit og kjærlighet til landet som er drivkraften i deres politikske virke?

Med noen ytterst få hederlige unntak ser jeg nesten ikke annet enn personer innen makt og politikk som jeg nærer stadig større forakt for.

Jeg er glad for at de som har gått foran meg, og som nå ligger i sine kalde graver, ikke får se dagens svik mot folk og fedreland!

Norvald Aasen, 
6983 Kvammen
Tlf. 57731844

(Bildet: Både Norge og Bosnia er hjemme for Leo. Han reiser til Bosnia minst én gang i året, skrev Kjersti Salvesen i et portrettintervju om Leo Ajkic i bladet Kvinner & Klær i 2016.)