Den som sår vind skal høste storm!

Fra Nettredaksjonen, Folkebevegelsen mot innvandring, FMI

Deres hat er vår inspirasjon!

I Norge har konservative venstre-ekstremister i 2018 gjennomført minst 17 angrep på uskyldige mennesker som ikke deler venstresidens naive politiske verdensbilde. At liv ikke har gått tapt er utrolig. Hvis voldsspiralen som venstre-ekstremistene har innledet ikke opphører vil det høyst sannsynlig inntreffe. Alle tegn tyder på at venstre-ekstremistene nå begynner å bli desperate. Når man med venstresidens svakt funderte og tildels latterlige argumenter ikke kan vinne en åpen og offentlig debatt er siste utvei terror og vold. At enkelte av de systemindoktrinerte velger denne brutale strategien som vold innebærer var forventet. Venstresiden og systemmedia er på gyngende grunn.

Flere og flere nordmenn stiller relevante og begrunnede spørsmål ved den politikken det offisielle Norge gjennomfører. Kritikken som politikere og systemmedia utsettes for setter sine spor. Opplagstallene for de etablerte mediene synker måned for måned. Tilliten til våre «folkevalgte» likeså. Organisasjoner som FMI og alternative medier opplever en økt tilslutning, både av lesere og medlemmer. Dette er også en konsekvens som henger direkte sammen med voldelige angrep utført av stormtroppene til regjering og storting. Dette kan vi hevde med rett da det på et arrangement organisert av den statlig finansierte «antirasistisk senter» / ARS ble det utøvet vold mot helt uskyldige etniske nordmenn. Hvordan en organisasjon som mottar over 5 millioner norske kroner fra herskerne på stortinget kan beskytte sine voldelige elementer er ubeskrivelig og tragisk.

Vi vet at de nyttige idiotene som utgjør venstresiden har kontakter med likesinnede i utlandet. 30 desember 2018 ble taktikken til britiske «antifa» offentliggjort: «Fascister», altså dere lesere og vi i FMI er i følge «afa» «fascister» og det oppfordres til vold mot oss. Vi skal på godt norsk bankes opp til vi ikke lenger tør å vise oss i det offentlige rom. Vi skal ikke få lov til å presentere våre meninger og synspunkter uten at vi skal angripes. Vi skal konfronteres mer «praktisk og personligere». «Åpen militant inngripen, henge nasjonalister ut offentlig og forskjellige kreative aksjoner». Nasjonalister og populister skal hentes fram og angripes». Dette er avslørende og direkte pinlig fra avskummet fra venstresiden.

Slike oppfordringer markerer den totale avskjed fra en av demokratiets grunnsteiner, den allerede marginaliserte ytringsfriheten. Vi som politiske motstandere blir til personlige fiender. Annerledes politisk tenkende personer blir til en ikke-person som ikke skal ha krav på helt grunnleggende menneskerettigheter. Skal vi forstå dette som en oppfordring til borgerkrig? Den nasjonalistiske bevegelsen vekst og fremgang i Norge kan ikke stoppes med terror og vold. Dette kan FMI sverge dere!

Nettredaksjonen, Folkebevegelsen mot innvandring, FMI

Bli medlem. Aktivist eller støttemedlem! Hjelp oss i vårt viktige arbeid. Støtt FMI økonomisk via et brev med innhold (anonymt eller ikke), Vipps: 43995 eller Kontonr,: 0530.40.68169. FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N.

Hjelp FMI økonomisk: Vi har ressurser, kunnskap og mot, men ikke økonomi til å ekspandere for å gjennomføre planlagte opplysningskampanjer. Vi vil uansett fortsette kampen innenfor våre rammer og fortsette å formidle det de herskende i regjering, storting og systemmedia ikke vil at dere skal ha kunnskap om: Mot til sannhet!