Kan dyr forutsi naturkatastrofer?

Fra Illustrert Vitenskap.

Når for eksempel et jordskjelv eller et vulkanutbrudd rammer, hører man noen ganger at ville dyr har søkt tilflukt lang tid i forveien. Kan det være riktig?

Allerede for mer enn 3000 år siden var kinesiske lærde helt overbevist om at dyr var i stand til å forutsi mange ulike naturkatastrofer.

Hvis de lærde holdt øye med atferden til både ville og tamme dyr – både fisk, krypdyr, fugler og pattedyr og noen ganger også insekter – ville de bli advart om jordskjelv og vulkanutbrudd timer, dager eller faktisk uker før de fant sted.

Vulkaner og jordskjelv kommer med en rekke advarsler i dagene og ukene før katastrofen til slutt inntreffer – i form av både temperaturendringer, små jordskjelv og gassutslipp. Disse endringene kan dyrene, med sine fintfølende sanser, fange opp bedre enn noe måleutstyr. Forskere fra hele verden har samlet inn en rekke beretninger om dyrs oppførsel og diskutert fenomenet i årevis, men det var først nylig de kom fram til et gjennombrudd.

Da vulkanen Etna hadde en serie utbrudd fra 2012 til 2014, og det sentrale Italia ble rammet av jordskjelv i 2016 og 2017, kunne forskere påvise at mange dyr reagerte i timene før det skjedde.

Geiter og sauer forlot skråningene opp mot Etna før utbruddene. I stedet beveget de seg til steder med mye vegetasjon – et tegn på at områdene sjelden blir rammet av lava.

Forskernes konklusjon er at dyr er bevisste på naturkatastrofer minst 4–6 timer før de inntreffer.

Illustrert Vitenskap