NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

mandag 7. januar 2019

Rasisme eller ikke? Døm selv: Ny EU-avtale med Øst-Afrika

Skrevet av nettredaksjonen i FMI. 

Har afrikanerne en egenverdi og blir egen-initiativ fordret? Afrika er offer for vestlig, hvit rasisme og utnyttelse!

Ved inngåelsen av en handelsavtale mellom EU og de Øst-Afrikanske statene forårsaker eurokratene i EU igjen en forsterket fattigdom for den allerede utbyttede og utnyttete fattige befolkningen i denne regionen. I praksis betyr den nye handelsavtalen en ny bølge av kulturfremmede til vårt Europa og det kalkulerer selvsagt EU med i sin perfide plan for den totale ødeleggelsen av vårt kontinent.

Tidligere inngåtte handelsavtaler med Vest-Afrika har vist at disse slave-avtalene inngått med fattige land med tildels manglende infrastruktur, fører til selvforsterket underutvikling og massive folkeforflytninger. Avtalen er av kritikere beskrevet som «unfair» og vi i FMI beskriver dette som ren rasisme. «Den planlagte handelsavtalen gjør det mulig for Europa/EU (og EØS-Norge) å eksportere allerede subvensjonerte landbrukssektor sine produkter til dumpingpriser til Øst-Afrika»: Sitat, Peter Niedergesass, Katolske Arbeidstaker Bevegelse (KAB). 

Med denne umoralske avtalen ødelegges det lokale markedet og ruinerer familier, landsbyer og stater. Subvensjonert melkepulver fra Europa blir brukt til å produsere billig yoghurt i Kamerun. Til Ghana eksporterer EU kyllingkjøtt til dumpingpriser. Det må være innlysende for enhver, selv for Erna, Audun og Siv at denne billigkonkurransen bidrar til at lokale tilbydere av de samme produktene drives i ruin. Den Sveitsiske sosiologen Jean Ziegler har påpekt dette i flere år, men har leserne av FMIs nettside sett en eneste artikkel rundt denne statsstyrte rasismen i statsfinansiert systemmedia? 

Dessverre interesserer globalistene seg ikke for de katastrofale konsekvensene for sin rasistiske utnyttelsespolitikk. En ting er helt sikkert og vi siterer igjen Peter Niedergesass: «Hvis vi gjennom unfaire handelsavtaler fratar den lokale befolkningen sitt eksistensgrunnlag, vil de i overmorgen stå foran våre grenser». Her kan FMI bare gi sin fulle tilslutning. Vi tillegger også at for de kommende økonomiske og sosiale forsorgingen av disse fattige menneskene er det jo vi, skattebetalerne, og ikke globale, kapitalistiske selskaper som må ta regningen og andre utfordringer. EUs handelsminister, svenske Cecilia Malmstrøm og ministeren for samarbeid og utvikling, Gerd Muller kan iallfall vente seg aktiv motstand og en petisjon vil bli overlevert de ovennevnte rasistene og folkefiendene i sitt glasstårn i Brussel i slutten av januar 2019.

Ødeleggelsen av Europa er styrt!

rasisme eller 1EUs undergang skal passere fordi EU betyr Europas Undergang. Nei til EU! Ja til Europa!

I en systemmedia-avis fra Østerrike kan vi for en gangs skyld lese noe som stemmer med virkeligheten. I Wiener Standard fra 7/1-2015 blir følgende utdrag sitert fra Barbara Codenhove-Kalergi, altså før den rettsstridige, kriminelle og famøse grenseåpningen 5/9-2015:  

«Europa får et nytt ansikt om det passer befolkningen eller ikke. Vi lever i folkevandringenes tid. Denne har først begynt og vil med sikkerhet vare lenge». 

Med denne uttalelsen bekreftet og avslørte Barbara Codenhove-Kalergi at hun må ha hatt kunnskap om hva som skulle skje høsten 2015, og kjære systemmedia, dette er ikke konspirasjonsteori, men knallhard realitet! 

Denne Codenhove-Kalergi skrev videre 5. juli 2018 i Wiener Standard: «Et Europa som er homogent, hvitt og kristent finnes ikke lenger og vil aldri mer eksistere. Selv om det ikke kommer en eneste flyktning til vårt kontinent». FMI er målløse......!

Hvem er egentlig denne Barbara Codenhove-Kalergi? Hun er ikke bare skribent, men også kusine av den beryktede frimureren Codenhove-Kalergi som først døde i 1972. Allerede i 1925 forutså og planla han med andre et Europa som skulle bestå av en euraisk-negroid blandingsrase. Dette målet arbeides det for med høytrykk fra forskjellige NGOs, FN og EU. Den planlagte og styrte masseimporten av kulturfremmede og burde dette være kjent informasjon også for rasistene på løvebakken og omskoleringsidiotene i statsfinansiert systemmedia. Hvorfor fortier de sannheten?

18. mai 1950 var den beryktede Codenhove-Kalergi en av grunnleggerne av den paneuropeiske bevegelsen som definerte premissene for monsteret som i dag heter EU. EU betyr EUROPAS UNDERGANG! Nei til EU. Ja til Europa!

Slutt med den globalistiske, rasistiske og menneskeforaktende politikken! FMI betyr aktiv folkelig motstand! For suverene folk og stater! Norge er Vårt!

Nettredaksjonen, Folkebevegelsen mot innvandring, FMI

Hjelp FMI økonomisk: Vi har ressurser, kunnskap og mot, men ikke økonomi til å ekspandere for å gjennomføre planlagte opplysningskampanjer. Vi vil uansett fortsette kampen innenfor våre rammer og fortsette å formidle det de herskende i regjering, storting og systemmedia ikke vil at dere skal ha kunnskap om: Mot til sannhet!

Bli aktivist eller støttemedlem! Hjelp oss i vårt viktige arbeid. Støtt FMI økonomisk via et brev med innhold (anonymt eller ikke), Vipps: 43995 eller Kontonr,: 0530.40.68169. FMI, Postboks 70 Sentrum, KRISTIANSUND N.